Niezwykłe miejsce i ludzie niezwykli

Niezwykłe miejsce i ludzie niezwykli_1
14 czerwca, w ramach nagrody za udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "W kręgu poezji i prozy lagrowej byłych więźniarek obozu KL Ravensbrück", Kinga Cybul z klasy II c oraz jej opiekun Rafał Wrotkowski wraz innymi finalistami z całej Polski udali się do miasta Fürstenberg/Havel, gdzie znajduje się Muzeum - Miejsce Pamięci po byłym obozie Ravensbrück.

Znajduje się tam nie tylko muzeum i miejsce pamięci, ale także schronisko i miejsce spotkań młodzieży. Byłe więźniarki, które nazywały same siebie Królikami, zapisały w swoim testamencie, że pragną, aby w przyszłości obóz nie został pomnikiem śmierci, ale ośrodkiem spotkań młodzieży z całej Polski i świata, gdzie poprzez wspólną integrację będzie się propagować wartości, które przekazały nam swoją postawą podczas wojny nasze rówieśniczki. Obóz Ravensbrück jest miejscem pełnym kontrastów. Piękno przyrody, gęstwiny czerwonych róż i urokliwe jezioro Havel są zestawione z przerażająco okrutnymi murami, które wyznaczają granicę cmentarzyska wielu młodych, pełnych radości i chęci do życia kobiet. Większość w obozie stanowiły Polki, więc tym bardziej ważne staje się dla nas to miejsce. Teren obozu jest pełen rzeźb, które podkreślają delikatność, wrażliwość i siłę, charakterystyczne dla kobiecości. Głównym pomnikiem jest kobieca Pieta, gdzie zamiast Maryi, stoi więźniarka, która z podniesioną głową trzyma w swoich ramionach drugą, słabszą. Wyjazd ten był czasem bardzo emocjonalnym, pełnym refleksji. Były z nami dzieci byłych więźniarek, a także ich wnuki. Za każdym razem pobyt w tym miejscu jest dla nich równie ważny i trudny. Wzbogacali nam ten czas żywym słowem, wspomnieniami ich bliskich.

W niedzielę udaliśmy się także do Berlina, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć między innymi więzienie Plotzensee, Muzuem Topografii Terroru (w czasach wojny mieściły się tam główne siedziby Gestapo i SS), Reichstag, Bramę Brandenburską oraz Pomnik Pomordowanych Żydów Europy.

Wyjazd ten i ostatnie kilka miesięcy spędzonych na przybliżaniu historii obozu i życia codziennego więźniarek były dla mnie cenną lekcją życia.

Kinga Cybul

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.