Odkrywamy kraje bałtyckie

Odkrywamy kraje bałtyckie_31
 
Pod koniec roku szkolnego uczniowie klas drugich, pod opieką pani Ewy Biernackiej, Ewy Hajduk i Barbary Kukier, postanowili otworzyć nowy szlak wycieczkowy do krajów nadbałtyckich: Łotwy, Estonii i Finlandii.
Galeria

Była to podróż niezwykła, podczas której przebyliśmy autokarem ponad 2000 km i zwiedziliśmy najpiękniejsze zakątki krajów bałtyckich. Po jedenastu godzinach podróży dotarliśmy do Rundale na Łotwie, gdzie mieliśmy okazję ujrzeć uroczy barokowy pałac otoczony francuskim ogrodem, często porównywanym do Wersalu. Następnie wyruszyliśmy w dalszą drogę do Tallina, stolicy Estonii, gdzie zatrzymaliśmy się na dwa noclegi. Największą atrakcją była podróż promem do Helsinek, a następnie przepłynięcie tramwajem morskim na wyspę Suomenlinnę, gdzie znajduje się największa twierdza obronna na Bałtyku. Podczas pobytu w Helsinkach mieliśmy okazję zobaczyć między innymi pomniki osób zasłużonych dla Finlandii: Sybeliusa i Mannerheima, stadion olimpijski, Plac Senacki z katedrą luterańską oraz niezwykły kościół w skale.
Kolejnego dnia zwiedzaliśmy stolicę Estonii - Tallin. Zachwycił nas nietypowy układ miasta, które składa się z górnej i dolnej części. Oprócz wzgórza Toompea, soboru Aleksandra Newskiego, kilku średniowiecznych baszt obronnych, m.in. Grubej Małgorzaty, mogliśmy z tarasów widokowych popatrzeć na panoramę Dolnego Miasta. Tu naszą uwagę przykuły średniowieczne uliczki z kamienicą Trzech Sióstr, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych czy Apteka z 1422 roku. Ostatni dzień spędziliśmy w Rydze, gdzie obejrzeliśmy Kamienicę Trzech Braci, Pomnik Wolności oraz inne obiekty na teranie Starego Miasta. Warto nadmienić, Stare Miasta w Rydze i Tallinie zostały wpisane na Lista światowego dziedzictwa UNESCO.
            Podsumowując, wycieczka była bardzo udana i jesteśmy wdzięczni naszym nauczycielom za jej zorganizowanie. Dzięki przewodnikowi poznaliśmy wiele ciekawych informacji o tych krajach i mamy nadzieję, że ta wyprawa będzie inspiracją do głębszego poznania Estonii, Finlandii oraz Łotwy. Słowa nie są w stanie oddać wspaniałych przeżyć, niezapomnianych wrażeń oraz klimatu naszych spotkań, dlatego odsyłamy Was do obejrzenia kilku zdjęć.
                                                                                                                      Maja Nieznaj kl. IIc

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.