"Młodzież, jakiej nie znacie" - Mateusz Kolodziejczyk

Mamy zaszczyt poinformować, że uczeń klasy III A i zarazem tegoroczny absolwent II LO – Mateusz Kołodziejczyk został jednym z bohaterów książki „Młodzież, jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania” pod redakcją prof. Krystyny Chałas.

 Galeria Senat RP

Publikacja prof. Chałas jest zbiorem tekstów laureatów ogólnopolskiego konkursu na biografię ucznia – wzoru godnego naśladowania. Odnajdujemy w niej sylwetki młodych ludzi, którzy „swoją postawą, zaangażowaniem w działania dają przykład zagospodarowywania swojego młodzieńczego życia budowaniem różnorodnego dobra”. Konkurs ma promować uczniów – dojrzałe osobowości, ich zaangażowanie i sposoby budowania autorytetów.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 7 czerwca 2019 r. w Senacie RP.

Autorką biografii Mateusza jest również absolwentka II LO – Magdalena Filip, obecnie studentka pedagogiki KUL.

Gratulujemy!!!