Międzyszkolne Igrzyska Lekkiej Atletyki

Międzyszkolne Igrzyska Lekkiej Atletyki_5

Dnia 11 czerwca 2019 roku odbyła się już XXIX edycja zawodów. Udział wzięło 87 zawodników ze wszystkich Szkół Podstawowych Miasta Lubartowa oraz 22 - Młodzieżowych Sędziów z II LO Lubartów.

Galeria

Zawody rozgrywane były w czterech konkurencjach : bieg krótki 60 m., skok w dal, rzut piłeczka palantową, bieg długi 600m.

I miejsca  w swoich kategoriach wiekowych zdobyli :

60 m. - kl. IV – Pola Domańska (SP3) , Alan Domański (SP3)

kl. V –Natalia Jezior(SP3) , Pojęta Piotr (SP4)

skok w dal - kl. IV – Lena Lato (SP3) , Kacper Kozak (SP3)

kl. V – Natalia Jezior (SP3) , Kosiorek Łukasz (SP3)

p. palantowa - kl. IV –Lena Lato (SP3) , Cezary Rudziński (SP1)

kl. V –Natalia Jezior (SP3) , Socha Nikodem (SP3)

600 m. - kl. IV –Wiktoria Paśnik (SP3) , Kamil Kubik (SP3)

kl. V –Natalia Jezior (SP3) ,Kamiński Dawid (SP1)

Uroczystej dekoracji Najlepszych Zawodników dokonała Dyrektor II LO p. Halina Zdunek.

Zawodnicy z miejsc I-III nagrodzeni zostali pamiątkowymi medalami oraz dyplomami.

Podobnie jak co roku wybrano NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE WYNIKI zawodów, a zawodników nagrodzono pamiątkowymi pucharami oraz dyplomami.

Organizatorami kolejnej już edycji zawodów było II Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie, a Koordynatorami Ryszard Gierach i Jerzy Walczak. Ogromne wyrazy podziękowania należą się uczniom II LO, którzy pełniąc rolę sędziów bardzo wydatnie przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zawodów.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.