Wyprawa do Gruzji - dzień 5 i 6

Wyprawa do Gruzji - dzień 5 i 6_10

Dzień 5

Dzień piąty spędziliśmy w stolicy. Po śniadaniu spotkaliśmy się z przewodnikiem Davidem Pakhuridze w centrum Tbilisi.

Trasę zwiedzania rozpoczęliśmy od kościoła Metechi i pomnika Wachtanga Gorgasali. Następnie weszliśmy do łaźni siarkowej. Wspięliśmy się do twierdzy Narikała. Minęliśmy katedrę Sioni i maleńkimi uliczkami doszliśmy do Mostu Pokoju. O 12 mieliśmy okazję usłyszeć hejnał i zobaczyć teatr lalek. Minęliśmy pałac prezydencki i doszliśmy do placu Wolności ze złotym pomnikiem świętego Jerzego na koniu. Po kilku godzinach udaliśmy się na pyszny obiad do gruzińskiej restauracji gdzie udało nam się spróbować takich potraw jak lobiani i czaszuszuli. Na koniec dnia udaliśmy się na zakupy na największy targ w Gruzji.

Dzień 6

11 czerwca opuściliśmy Tbilisi i udaliśmy się w drogę do skalnego miasta Upliscyche. Było jednym z najpotężniejszych centrów politycznych, kulturowych, ekonomicznych a także siedzibą królewską. Tam mogliśmy podziwiać wydrążone w skale budynki pochodzące ze starożytności. Naszym kolejnym przystankiem było Gori - miasto Stalina. W centrum znajduje się Muzem Stalina, a obok budynku wagon pociągu, którym Stalin podróżował m.in. na konferencję jałtańską, oba te miejsca udało nam się zwiedzić. Następnie udaliśmy się do Kutaisi, gdzie zostawiliśmy swoje bagaże i poszliśmy na targ aby zrobić zakupy. Na koniec dnia udaliśmy się do katedry Bargati pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która ma ponad 1000 lat i jest jedną z najcenniejszych budowli sakralnych w Gruzji.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.