Wyprawa do Gruzji - dzień 1 i 2

Wyprawa do Gruzji - dzień 1 i 2_14

Dnia 5 czerwca 2019 roku dziesięciu członków SKKT ''Azymut", pod opieką pani Katarzyny Płaszczewskiej i księdza Pawła Kościuka, wyruszyli w podróż do Gruzji.

Galeria

Dzień 1

Do Gruzji na lotnisko w Kutaisi dolecieliśmy o godzinie 14:20 lokalnego czasu. Najpierw udaliśmy się do Swanetii-jednego z najbardziej niedostępnych regionów Gruzji. Po przyjeździe do jednego z miast tego regionu-Mestii, gdzie był nasz pierwszy nocleg, wyjechaliśmy kolejką na górę Zuruldi z widokiem na Uszbę na wysokość 2348m. Następnie udaliśmy się na spacer wokół obronnych wież. Mają one charakterystyczną konstrukcję. Wiele lat temu aby chronić się przed najazdami żądnych krwi sąsiadów mieszkańcy Swanetii budowali wieże, w których mogli się chronić. Na kolacje gospodyni przygotowała dla nas gruzińskie potrawy: zupę borszi, kupdali, zieloną sałatkę i adżapsandali.

Dzień 2

Dzień drugi rozpoczęliśmy już o 5 rano. Po śniadaniu wyruszyliśmy z przewodnikiem Iraklim Czartolaninem na trekking górski w góry Kaukazu do jezior Koruldi. Udało nam się dojść tam na wysokość 2700 m i podziwiać nie tylko jezioro, ale też Uszbę nazywaną matterhornem Kaukazu. Były to dla nas niezapomniane widoki. Po męczącym dniu znów mogliśmy zjeść pyszne gruzińskie potrawy takie jak chinklali, adżapsandali i winagradny salad.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.