Podsumowanie projektu edukacyjnego "Bakcyl"

Podsumowanie projektu edukacyjnego

Czerwiec to czas podsumowań. W bieżącym roku szkolnym dzięki inicjatywie pani Elżbiety Mizio, nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, II LO w Lubartowie realizowany był we współpracy z bankowcami projekt edukacyjny BAKCYL. Projekt ten polegał na przekazywania młodzieży przez pracowników bankowych praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Galeria

W ujęciu długofalowym projekt BAKCYL:

- Umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.

- Wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie.

- Będzie kształtować postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.

- Wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.

- Wykorzysta doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwojowi młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

Zajęcia realizowane były w budynku II LO oraz w siedzibie Banku Spółdzielczego. Brali w nich uczniowie klas Ia i Ie W trakcie zajęć młodzież dowiedziała się, że planując budżet domowy należy brać pod uwagę przychody i wydatki, na czym polega dywersyfikacja w inwestowaniu, jaka jest różnica między pożyczką a kredytem. Spotkanie zakończyła rozmowa na temat funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej (BIK) i jego usług. Zajęcia przebiegały w bardzo przyjemnej atmosferze. Uczniom została zaprezentowana ciekawa prezentacja na temat inwestycji, a na zakończenie przeprowadzony został quiz wiedzy o oszczędzaniu. Młodzież otrzymała drobne gadżety upominkowe.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi i pracownikom Banku Spółdzielczego w Lubartowie za bardzo ciekawe zajęcia, które pomogą uczniom w rozsądnym planowaniu wydatków i umocnią w nich postawy przedsiębiorcze.