Anna Lipska finalistką Ogólnopolskiego Konkursu z przedsiębiorczości „Akademia Przedsiębiorczości”

Anna Lipska finalistką Ogólnopolskiego Konkursu z przedsiębiorczości „Akademia Przedsiębiorczości”_1
Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 1b Anna Lipska została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu z przedsiębiorczości „Akademia Przedsiębiorczości”. Konkurs organizowany jest po raz czwarty przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 
Jest to konkurs, który wymaga od uczestników systematyczności i samodyscypliny oraz wiedzy z szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Obejmuje swoim zakresem takie tematy jak: komunikacja interpersonalna, istota funkcjonowania gospodarki rynkowej, pieniądz i bankowość, podatki i ubezpieczenia, działalność przedsiębiorstw, marketing, rynek pracy, współpraca międzynarodowa. Składa się z dwóch części. Pierwsza trwała od listopada do kwietnia i polegała na rozwiązywaniu testów według harmonogramu ogłoszonego przez organizatora. Do rozwiązania uczestnik miał 8 testów, które podlegały ocenie punktowej. Do każdego z testów było jedno podejście. Po rozwiązaniu wszystkich testów i po osiągnięciu ustalonego progu procentowego przechodził do rozgrywki ogólnopolskiej. II etap odbywa się w siedzibie SGGW w Warszawie. W naszym liceum do konkursu przystąpiło 25 uczniów, 8 uczniów pozytywnie zakończyło testy, ale tylko Ania Lipska zakwalifikowała się do II etapu i uzyskała tytuł laureata. Serdecznie gratulujemy. Opiekunem Ani jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Elżbieta Mizio.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.