Projekt "Akademia Przedsiębiorczości"

Projekt
 
17 maja 2019 r. w II Liceum Ogólnokształcącym zakończyliśmy realizację projektu Akademia Przedsiębiorczości we współpracy z SGGW w Warszawie. Jest to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi. Uczniowie naszego liceum w trakcie roku szkolnego uczestniczą w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu itp. Program Akademii obejmuje wykłady tematyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia z kreowania kariery zawodowej oraz wykłady e-learningowych umieszczone na platformie Moodle WNE SGGW. Od 3 lat projekt Akademii Przedsiębiorczości w II LO realizowany dzięki zaangażowaniu nauczyciela przedsiębiorczości Elżbiety Mizio, która stale poszukuje coraz to nowych form doskonalenie procesu edukacyjnego. W roku szkolnym 2018/2019 do projektu przystąpiło 40 uczniów, którzy realizowali zagadnienia z szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Brali udział w spotkaniach i warsztatach z przedstawicielami banków, ZUS, wykładowcami uczelni wyższych, studentami kół naukowych. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu w projekt i chęci wzmacniania swojej postawy przedsiębiorczej, uzyskali dyplomy ukończenia Akademii i drobne upominki. Są to: Michał Budzyński, Gabriela Gryzio, Milena Grzesiak, Martyna Kawałek, Anna Lipska, Zuzanna Tchórz, Ewelina Zgierska, Kamila Żelazna.