Praktyczna lekcja ekologii

PRAKTYCZNA LEKCJA EKOLOGII_3

Dnia 06.04.2019 r. uczniowie II LO wzięli udział w akcji POSADŹ SWOJE DRZEWO organizowanej już po raz szósty przez Nadleśnictwo Lubartów we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Sadzenie lasu odbywało się w Leśnictwie Nasutów należącym do Nadleśnictwa Lubartów.

Po dotarciu na miejsce licealiści zostali przeszkoleni przez leśniczego Piotra Cebulę z leśnictwa Nasutów, a następnie podzieleni na trzyosobowe zespoły, by efektywnie zasadzić dęby bezszypułkowe. Pracę uczniów obserwowali leśniczy Wiesław Włosek z leśnictwa Bratnik, leśnicza do spraw szkółkarstwa Sylwia Cybula oraz podleśniczy Michał Iwankowski z leśnictwa Kopanina, którzy w przypadku problemów szli z pomocą. Przypominali młodzieży, że przy sadzeniu drzew należy unikać zawijania systemu korzeniowego oraz pamiętać, aby wykopany dołek był dostosowany do sadzonej rośliny i do jej systemu korzeniowego. Ważna jest jakość sadzenia, a nie ilość - z tym mottem, pełni zapału i energii, uczniowie ruszyli do sadzenia dębów.

Akcja zalesiania terenów należących do Nadleśnictwa jest wspaniałą okazją do udowodnienia, że przyroda nie jest obojętna młodym ludziom i dbają oni o środowisko dla przyszłego pokolenia. Po praktyce przyszedł czas na trochę teorii. Udaliśmy się do szkółki leśnej Stróżek, gdzie pan Łukasz Pytka wytłumaczył nam, na czym polega praca w Nadleśnictwie oraz jakiego gatunku drzewa są tu najczęściej sadzone. Drzewka, które sadziliśmy wcześniej, są także dostępne dla każdego z nas, oznacza to, że można je kupić i posadzić we własnym ogródku. Poznaliśmy też dane statystyczne - w odnowieniu i zalesieniu sztucznym w ciągu roku sadzonych jest 500 000 drzew, a tylko 1000 starych jest usuwanych. Sadzonki, którymi zalesialiśmy teren, będzie można usunąć za około sto lat, gdy osiągną wiek, w którym nie będą w stanie wytwarzać tlenu i pochłaniać dwutlenku węgla. Dowiedzieliśmy się również, z jakich owoców leśnych może powstać drzewo i w jakiej ilości, nawet ze stosunkowo małej, może wyrosnąć około 4000 nowych drzew. Niektóre gatunki lasów są sprowadzane z innych krajów; to zadziwiające, że ta dziedzina wymaga tak dużej wiedzy z zakresu botaniki czy typologii leśnej. Kolejnym punktem sobotniego programu był piknik, który oficjalnie otworzył zastępca Nadleśniczego, pan Leszek Gajuś. Podziękował on wszystkim przybyłym za obecność i zaangażowanie. Był także czas na zabawę. Zorganizowano ognisko oraz przekąski, dzięki którym młodzież i opiekunowie mogli nabrać sił. Na młodszych i starszych uczniów z różnych szkół z powiatu lubartowskiego czekało wiele atrakcji - mogli wziąć udział w różnych konkurach, była muzyka i dobra atmosfera. Ta lekcja geografii w terenie była bardzo cenna. Nie zapominajmy, że to, co nas otacza - podłoga, okna czy dachy - często pozyskiwane jest z drewna. Jeżeli nie będziemy dbać o lasy i drzewa, zabraknie tego surowca, a nasza gospodarka na tym ucierpi. Pielęgnujmy tak piękną tradycję szanowania natury, uczmy młodszych, że o środowisko trzeba dbać, a nawet pomóc mu w lepszym funkcjonowaniu. Nie zapominajmy, że drzewa produkują tlen ważny do prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka. Przecież prawdą jest, że dbając o lasy, dbamy o własne zdrowie!

Wyjazd zorganizowała Pani Katarzyna Płaszczewska. Opiekę nad młodzieżą pełniły Panie Izabela Bącławek oraz Małgorzata Milanowska-Jednous.

Alicja Topyła, kl. ID

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.