Licealiści na nagraniu "Koła Fortuny"

Pierwszego dnia kwietnia uczniowie klas pierwszych wraz z nauczycielami: panią Katarzyną Płaszczewską, panią Elżbietą Mizio i panią Małgorzatą Milanowską-Jednous uczestniczyli w nagrywaniu znanego teleturnieju Koło Fortuny i, zasiadając na widowni, przyglądali się kulisom powstawania programu w ATM Studio w Warszawie.


Uczestnicy programu przechodzili kolejno przez pięć rund dobierając odpowiednie litery, zgadując hasła wielu kategorii i zdobywając kwoty pieniężne(od 100 do 1500 zł.) lub nagrody wylosowane na tytułowym kole.
Do finału kwalifikowała się osoba, która zdobyła najwięcej pieniędzy we wszystkich poprzednich rundach. Pozostali uczestnicy wygrywali nagrody zdobyte w wygranych rundach i kończyli grę. Finalista natomiast mógł zdobyć jedną z głównych nagród: 50 000 zł lub samochód osobowy Toyota Aygo.

Biorący udział w teleturnieju niewątpliwie się stresowali, ale nerwy były niwelowane przez prowadzących - Izabellę Krzan i znanego muzyka Rafała Brzozowskiego oraz publiczność zapewniającą nawet owacje na stojąco. Zmagania uczestników umilał zespół RBand z wokalistką Kasią Dereń, znaną również z programu The Voice of Poland.

Udział uczniów w Kole Fortuny został uwieczniony wspólnym zdjęciem z prowadzącymi program. Ten wyjazd był z pewnością ciekawym doświadczeniem dla wszystkich uczestników wycieczki, którzy mogli poczuć się jak prawdziwe gwiazdy telewizji.

Gabriela Mitura, Weronika Greber kl. 1c

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.