Dzień Otwartych Drzwi w II LO

Dzień Otwartych Drzwi w II LO_10
 

Przez dwa dni, 29 marca oraz 01 kwietnia br., drzwi II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie były szeroko otwarte dla ósmoklasistów oraz gimnazjalistów z miejskich i powiatowych szkół. W tym roku w progach II LO gościło aż ponad siedemset osób, co świadczy o bardzo dużej popularności liceum w lokalnym środowisku. Uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych zostali oficjalnie przywitani przez panią Dyrektor Halinę Zdunek, która przedstawiła ofertę edukacyjną i zarys działalności szkoły. Goście mogli się dowiedzieć, jakie zalety wiążą się z kontynuacją nauki w II LO oraz jakie profile klas będą tworzone w nowym roku szkolnym.

GALERIA

 

Po części oficjalnej ósmoklasiści i gimnazjaliści, podzieleni na dziewięć kilkudziesięcioosobowych grup, wybrali się na zwiedzanie murów szkoły. Po salach i korytarzach II LO młodszych kolegów oprowadzali nasi uczniowie. Odwiedzając lekcyjne sale, nasi goście uczestniczyli w zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych i dowiedzieli się od starszych kolegów, jak wygląda nauka w klasach o danym profilu. Ze swoimi przewodnikami młodzież odwiedziła m. in. siedzibę SKKT AZYMUT - tam członkowie grupy opowiedzieli m. in o marszach na orientację, wyprawach w góry i wycieczkach zagranicznych, które organizują wraz z opiekunami. Kolejnym czynnie działającym klubem naszej szkoły jest grupa teatralna SCENA 44, której aktorzy nie tylko opowiedzieli o swojej działalności, ale też odegrali kabaretowe skecze i improwizacje, do których zaangażowali widownię. Przyszli pierwszoklasiści mogą również okazję dołączyć do ANIOŁÓW z II LO i nieść pomoc starszym oraz młodszym jako członkowie szkolnego wolontariatu. Każdy, kto był ciekawy tego, co jeszcze oferuje młodzieży II LO i dlaczego warto być częścią tej społeczności, znalazł odpowiedzi na swoje pytania.

Wszystkim ósmoklasistom, gimnazjalistom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za te wspólnie spędzone dni. Mamy nadzieję, że we wrześniu większość twarzy ujrzymy ponownie na korytarzach naszej szkoły! Bo II LO to trafny wybór!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.