Jan Adamek najlepszy w Polsce w Konkursie Matematycznym

Jan Adamek najlepszy w Polsce w Konkursie Matematycznym_1
 
15 marca 2019 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbył się finał X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego.

Do finału tego prestiżowego konkursu zakwalifikowało się 89 uczniów z 60 szkół z całej Polski. II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie reprezentowało dwoje uczniów: Magdalena Skrzypiec i Jan Adamek z klasy IIIa.

Galeria

Nasza szkoła ma ogromny powód do dumy, ponieważ Janek został laureatem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego i zajmując I miejsce w kraju, zapewnił sobie miejsce na wybranym przez siebie kierunku cywilnym WAT. Uczeń otrzymał także promesę bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim na pierwszym roku akademickim, stypendium naukowe w pierwszym semestrze studiów oraz cenne nagrody rzeczowe.

Organizatorami X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego były Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki oraz Dział Spraw Studenckich WAT. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Rektor-komendant WAT wręczając puchary i nagrody zwycięzcom konkursu pogratulował wszystkim uczestnikom, jak również ich nauczycielom, którzy tak dobrze przygotowali swoich uczniów do konkursu. „Samo to, że tu jesteście świadczy o tym, że jesteście najlepsi w swoich środowiskach, odważni, by stawiać czoła trudnościom. Właśnie takich osób poszukuje Wojskowa Akademia Techniczna” – powiedział gen. Szczurek.

Uczniowie II LO po raz drugi mogli wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym dzięki umowie patronackiej zawartej pomiędzy naszą szkołą a WAT. Warto podkreślić, że nasi licealiści dwukrotnie zajęli wysokie lokaty i zdobyli cenne nagrody, dlatego liczymy na to, że w kolejnych latach również będziemy mogli pochwalić się laureatami tego konkursu.

GRATULUJEMY!

Opiekunem uczniów jest nauczyciel matematyki, Ewa Biernacka.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.