Artyści z II LO sięgają po nagrody

Sukcesy artystów z II LO_3
 

O tym, że uczniowie II LO nie spoczywają na laurach i bardzo chętnie angażują się w działania artystyczne i konkursy, świadczą ich ostatnie osiągnięcia. Tym razem recytatorzy, soliści i filmowcy podjęli się interpretacji twórczości wybitnych polskich poetów i zostali docenieni przez jury konkursów ogólnopolskich, powiatowych i miejskich. I tak:

 

Komisja konkursowa XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego, organizowanego przez XIV Liceum Ogólnokształcące im. z. Herberta w Lublinie, przyznała nagrodę w kategorii muzycznej zespołowi w składzie: Aleksandra Sidor z kl. I A, Kinga Kożuch z kl. I B, Anna Aftyka z kl. I D, Zuzanna Tchórz z kl. I E, natomiast Krzysztof Kasperek z kl. III E otrzymał nagrodę w kategorii filmowej.

 

W XIII Powiatowym Konkursie Pamięci Agnieszki Osieckiej, organizowanym przez Zespół Szkół w Kocku, w kategorii muzycznej Jury przyznało I miejsce Zuzannie Tchórz, natomiast II miejsce zajęła Anna Aftyka; w kategorii recytacja: I miejsce zdobyła Gabriela Orłowska z kl. I C, a III miejsce – Kinga Danił z klasy II A. Kinga otrzymała również nagrodę w XIV edycji Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy miłości”, organizowanego przez LOK w Lubartowie.

 

Gratulujemy!!!

 

Młodzież pracowała pod opieką p. Pawła Pasikowskiego, p. Justyny Świderskiej-Niedobit i p. Aleksandry Solarz

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.