„Młody kierowca – brawura i odpowiedzialność”

W dniach 25 i 26  marca 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja gościliśmy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej policji w Lubartowie Nadkomisarza Marka Bociana. Przeprowadził on w klasach trzecich prelekcję na temat: „Młody kierowca – brawura i odpowiedzialność”.

Pan Komisarz rozmawiał z młodzieżą o problemach, które dotyczą zwłaszcza młodych kierowców (w wieku 18-25 lat) jako uczestników ruchu drogowego. Spotkanie miało na celu kształtowanie świadomości i kultury młodego uczestnika ruchu drogowego oraz przypomnienie zasad ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy.
Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie spotkań.