Spotkanie z przedstawicielem KPP w II LO

Spotkanie z przedstawicielem KPP w II LO_3

Dnia 25 marca br. gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, Aspiranta Sztabowego Grzegorza Mazusia.

Galeria

 

Spotkanie dotyczyło problemu cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej małoletnich w świetle wybranych przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Policjant tłumaczył uczniom z klas pierwszych jakie skutki niesie za sobą stosowanie środków psychoaktywnych: narkotyków, alkoholu, dopalaczy. Jakie konsekwencje prawne ponosi młody człowiek będący pod wpływem tych środków. Opowiadał o cyberprzemocy i niebezpieczeństwach czyhających w „sieci”. Przedstawił zagrożenia związane z internetem i omówił przestępstwa „internetowe” (nękanie, wyśmiewanie, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, zastraszanie).

Mamy nadzieję, że uzyskana przez młodzież wiedza przyczyni się do prawidłowego reagowania w trudnych sytuacjach.