Koszykarze z II LO kolejny raz na parkietach UMCS

Koszykarze z II LO kolejny raz na parkietach UMCS_2

Miło nam poinformować, że w piątek tj. 22.03.2019r. nasi koszykarze pod opieką pana Marcina Świderka już po raz trzeci reprezentowali II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie podczas Turnieju „O Puchar Rektora UMCS”, biorąc w nim udział jako szkoła partnerska.

Galeria

       Zawody rozgrywane były w dwóch grupach. W swoim pierwszym meczu nasza drużyna uległa drużynie z  II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, natomiast w drugim meczu drużynie z V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, zajmując ostatecznie szóste miejsce w całym turnieju. Na zakończeniu turnieju z rąk Rektora UMCS pana prof. Dr hab. Stanisława Michałowskiego wręczone zostały drużynom i zawodnikom pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody.

Jeszcze raz serdecznie gratuuuuuulujemy naszym koszykarzom.

Naszą drużynę reprezentowali:

 1. Podleśny Jakub kl. IIe
 2. Dzięgielewski Karol kl. IIe
 3. Laskowski Jakub Kl. IIe
 4. Capała Dominik kl. IIe
 5. Michalik Kacper kl. IIe
 6. Michałowski Krzysztof kl. IIe
 7. Stępień Czesław kl. IIe
 8. Urban Jan kl. IIe
 9. Dybała Łukasz kl. IIg
 10. Majcher Kacper kl. IIIa
 11. Woźniak Paweł kl. IIIa

Opiekun: Marcin Świderek.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.