Wiosenne Marsze na Orientację

Wiosenne Marsze na Orientację_16
 

W kalendarzowym Dniu Wiosny, czyli 21 marca br. SKKT Azymut z II LO zorganizował X edycję Wiosennych Marszów na Orientację. Celem tej popularnej wśród młodzieży imprezy jest doskonalenie umiejętności orientacji w terenie oraz popularyzacja zdrowego stylu życia.

Galeria

            W zabawie wzięło udział 120 uczestników z lubartowskich szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie z opiekunem p. Moniką Jarosz, Szkoły Umiejętności z p. Elizą Gajownik, Szkoły Podstawowej nr 3 z opiekunami: p. Urszulą Żurawską i p. Sławomirem Zdunkiem, Szkoły Podstawowej nr 4 z p. Rafałem Pietruszką i II LO z p. Katarzyną Płaszczewską i p. Łukaszem Wasylukiem. Budowniczymi tras poszczególnych kategorii byli: Weronika Goździcka, Paula Widyńska, Julia Wójcik i Maciej Gątarski z klasy II G oraz Mikołaj Turowski z klasy II E. Baza imprezy mieściła się w II LO w Lubartowie, gdzie o godz. 8.00 rozpoczęło się szkolenie dla początkujących. Przybyłych do naszej szkoły gości powitała pani dyrektor Halina Zdunek i oficjalnie rozpoczęła wiosenne zmagania. Po godzinie 9.00 szkołę opuściły pierwsze drużyny-zaopatrzone w napoje i drożdżówki, z mapami oraz kartami startowymi w rękach, rozpoczęły przygodę w terenie.
            Marsze podzielone zostały na trzy kategorie wiekowe. Kategoria TD liczyła 1,5 km i polegała na odnalezieniu pięciu punktów kontrolnych oraz wykonaniu dwóch zadań. W tej grupie I miejsce zajęli: Bartosz Włosek, Mikołaj Serwin, Sylwester Misiura z SP 3, II miejsce - Rafał Nadolny, Bartosz Libera z SP 3, III miejsce - Oliwia Lazorczyk, Alicja Serwin, Lena Maluga z SP 3. W kategorii TM uczniowie musieli pokonać trasę liczącą 2,5 km, odnaleźć osiem PK oraz wykonać dwa zadania. Oto wyniki rywalizacji: I miejsce - Julia Dunda, Kacper Kołodziej, Kacper Wolniak-SP4, II miejsce Kacper Guz, Przemysław Piskorski- SP 4, III miejsce - Magdalena Białek, Paulina Pacek- SP 3. Kategoria TJ, czyli dla najstarszych uczestników marszów, liczyła 3,5 km, do odnalezienia było 9 PK i wykonanie 3 zadań dodatkowych. W tym przedziale I miejsce wywalczyli Dominik Capała, Kacper Michalik i Łukasz Osior z II LO, II miejsce - Paulina Ligęza, Jakub Kubicki, Patry Sowa z ZS nr 2, III miejsce - Aleksandra Kubik, Aleksandra Paśnik, Inga Łuczkowska z II LO.
            Po zakończonej rywalizacji organizatorzy ogłosili wyniki gry i wręczyli nagrody zwycięzcom w poszczególnych kategoriach.  Medale zostały wręczone przez panią dyrektor II LO - Halinę Zdunek, zaś nagrody przez opiekunów SKKT Azymut - p. Katarzynę Płaszczewską i p. Łukasza
Wasyluka.

            W imieniu wszystkich uczestników tej wiosennej imprezy dziękujemy organizatorom za kolejną edycję Marszów na Orientację, a Komisji InO - za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem marszów. Wszystkim gościom, którzy odwiedzili nasze liceum dziękujemy za wspólną zabawę i zdrową rywalizację.

            Wszystkim drużynom gratulujemy dotarcia na metę i już dziś zapraszamy na Nocne Marsze, które odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia na terenie Zawieprzyc.