Uczniowie II LO na tropie historii

Uczniowie II LO na tropie historii _1
 

O tym, że najciekawsze lekcje mają charakter praktyczny przekonali się uczniowie klasy I B, którzy w środę 20 marca 2019 roku, pod opieką wychowawcy pana Adama Sabata i pana Rafała Wrotkowskiego, zwiedzili najstarszą i najciekawszą część Lublina, czyli Stare Miasto.

Młodzież poznała historię tego miejsca i podziwiała zabytki związane ze „Szlakiem Jagiellońskim”, m.in. Zamek Lubelski oraz Kościół Dominikanów z nagrobkiem założyciela miasta Lewartów, Piotra Firleja. Następnie uczestnicy wycieczki przeszli na Plac Litewski, który został usytuowany na terenie dawnego przedmieścia zwanego Krakowskim. Przy Pomniku Unii Lubelskiej uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali miniwykładu na temat Unii polsko-litewskiej, której 450-lecie zawarcia uroczyście obchodzimy w bieżącym roku.

Kolejnym punktem programu wycieczki był udział w projekcji filmu„Kurier”. Najnowsze dzieło Władysława Pasikowskiego przybliża postać słynnego „kuriera z Warszawy” - Jana Nowaka-Jeziorańskiego, bohaterskiego łącznika, emisariusza Komendy Głównej AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, a później wieloletniego Dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Oprócz wątku fabularnego film stawia sobie za zadanie naświetlenie, z różnych perspektyw, okoliczności podjęcia decyzji o wywołaniu powstania. Dzieło W. Pasikowskiego nie tylko przywołuje fakty z okresu II Wojny Światowej, ale też skłania widzów do refleksji nad złożonymi i często tragicznymi losami polskiego narodu.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.