II LO w Narodowym

II LO w Narodowym_1
 
7 marca młodzież naszego liceum wzięła udział w wycieczce do Warszawy zorganizowanej przez panów Rafała Wrotkowskiego i Adama Sabata.

Najważniejszym punktem programu był spektakl pt. „Burza”, wystawiany w Teatrze Narodowym, będący adaptacją komedii Williama Szekspira o tym samym tytule. Jego pozornie prosta fabuła ukrywała bardzo wiele problemów. Najbardziej poruszająca była kreacja głównego bohatera - Prospera - człowieka inteligentnego, władającego potężną mocą. Był on w stanie kreować otaczającą go rzeczywistość zgodnie ze swoim zamysłem. Ostatecznie okazało się, że jego działania nie przyniosły zamierzonego skutku, a dążąc do celu zapomniał o tym, co powinno być dla niego najważniejsze…         W spektaklu wielokrotnie pojawiał się także motyw walki o władzę, który miał na celu ukazanie, do jakich czynów zdolny jest człowiek pragnący ją zdobyć. Inscenizacja ta wywarła na nas wszystkich niesamowite wrażenie. Wykorzystywała wielkie możliwości Teatru Narodowego, wprowadzając widzów w nastrój grozy towarzyszący tytułowej burzy.

Wycieczka miała także charakter swoistej lekcji historii, którą rozpoczęliśmy od spaceru po Powązkach Wojskowych. Mieliśmy okazję zobaczyć miejsca spoczynku wielu osób zasłużonych dla polskiej historii i kultury. Możliwość odwiedzenia mogił powstańców warszawskich - Alka, Rudego i Zośki - była niezwykle wzruszającym doświadczeniem, które unaoczniło nam, że byli oni kimś więcej niż bohaterami literackimi. Następnie udaliśmy się do Muzeum Katyńskiego, gdzie mieliśmy okazję wysłuchać historii o zbrodni dokonanej w 1940 roku. Oglądaliśmy przedmioty odnalezione przy zamordowanych, ostatnie listy, jakie napisali do swoich bliskich, stanowiące dowody zbrodni. Było to wstrząsające doświadczenie. Każdemu z nas trudno było uwierzyć, że człowiek może być zdolny do takiego okrucieństwa. Jednak mówienie o tych bolesnych wydarzeniach jest dla naszego narodu bardzo ważne. Stanowią one przestrogę dla przyszłych pokoleń, które zachowując je w pamięci nie dopuszczą do podobnej sytuacji w przyszłości.

Ewa Fiutka; IIc