„Oszczędź sobie! (Na przyszłość)”

„Oszczędź sobie! (Na przyszłość)” _1
 

Oszczędź sobie! (Na przyszłość)” to hasło przedsięwzięcia, które realizowane jest przez pracowników Wydziału Ekonomicznego UMCS we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tego projektu dnia 25 lutego 2019 r. na WE UMCS w Lublinie odbyła się konferencja dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w której wzięli również udział uczniowie II LO wraz z nauczycielem podstaw przedsiębiorczości, panią Elżbietą Mizio.

Galeria

Publikacja lubartow24.pl

Galeria zdjęć na stronie UMCS

Nasza młodzież uczestniczyła w interaktywnych warsztatach oraz wykładach zorganizowanych dla prawie 100 uczniów szkół średnich z województwa lubelskiego. Łącznie przeprowadzono 10 godzin zajęć, realizowanych równolegle w kilku blokach tematycznych przez przedstawicieli WE UMCS, ZUS-u oraz NBP.

Część plenarna odbyła się na auli wykładowej i poruszała następujące tematy:

Systemy emerytalne na świecie – dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. nadzw. UMCS

Polski system emerytalny – Piotr Waszak, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Lublinie

Oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe – dr Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie

Część warsztatowa spotkania została przeprowadzona w grupach i dotyczyła trzech bloków problemowych.

Pierwsze ćwiczenia koncentrowały się wokół zagadnienia „Systemy emerytalne na świecie”, a prowadził je dr Piotr Zieliński z UMCS-u.

W trakcie warsztatów uczestnicy mogli:

zrozumieć podstawowe sposoby finansowania systemów emerytalnych;

poznać istotę trójfilarowej konstrukcji systemów emerytalnych;

porównać polski system emerytalny z rozwiązaniami stosowanymi w wybranych krajach.

Licealiści dokonali oceny zaprezentowanych rozwiązań (wskazując ich zalety i wady), a także zaproponowali zmiany, jakie powinny zostać wprowadzone w polskim systemie emerytalnym, aby w przyszłości był on stabilny i bezpieczny, czyli gwarantował im godziwą emeryturę.

Drugą część warsztatów poprowadzili pracownicy ZUS-u, pani Maria Piwińska i pan Maciej Raszewski, którzy omówili temat „Polski system emerytalny”. W trakcie tych zajęć uczestnicy dowiedzieli się, od czego zależy wysokość emerytury i poznali zasady obliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Młodzież dyskutowała również nad działaniami, dzięki którym będą mogli wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury.

Trzecia i ostatnia część ćwiczeń odbyła się pod hasłem „Oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe”, a przygotowali ją dla uczniów pani Ewa Waszkiewicz i pan Marek Momot z NBP w Lublinie.

Uczestnicy warsztatów poznali zarówno różnorodne sposoby oszczędzania i inwestowania nadwyżek finansowych, jak też rozmawiali o istocie inwestycji w kruszce, nieruchomości, lokaty bankowe, obligacje, akcje oraz fundusze inwestycyjne. Uczniowie dowiedzieli się również, jak racjonalnie podejmować decyzje finansowe z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego. W podsumowaniu spotkania mieli za zadanie wskazać najbardziej atrakcyjny, ich zdaniem, sposób inwestowania.

Konferencja „Oszczędź sobie! (Na przyszłość)” to z pewnością bardzo ciekawa inicjatywa, dzięki której młodzi ludzie, będący u progu dorosłości, mają okazję lepiej rozeznać się w świecie finansów oraz porozmawiać ze specjalistami o zagadnieniach związanych z inwestycjami i oszczędnościami.