Kolejny rocznik pierwszoklasistów z II LO integrował się nad Jeziorem Bialskim

Kolejny rocznik pierwszoklasistów z II LO integrował się nad Jeziorem Bialskim_43
Wyjazd uczniów klas pierwszych, rozpoczynających naukę w II LO w Lubartowie, nad Jezioro Bialskie to już znana i bardzo ceniona tradycja, która trwa na dobre od dwunastu lat. I tym razem najmłodsi licealiści wyruszyli w piątek na obóz, podczas którego integrowali się z rówieśnikami oraz ze swoimi wychowawcami.

Wspólna przygoda rozpoczęła się od gier i zabaw na boisku, które przygotowują co roku nauczyciele: pani Justyna Świderska-Niedobit oraz pan Konrad Pcian. Integracja przebiegała zarówno w obrębie każdej klasy, jak i pomiędzy wszystkimi uczestnikami obozu. Na młodzież czekało wiele wyzwań, wśród których można wymienić opracowanie loga i okrzyku klasy, wspólne zaśpiewanie znanych przebojów, wykonanie portretu wychowawcy czy wykazanie się zdolnościami tanecznymi. Zgodnie z tradycją, spośród wszystkich pierwszoklasistów został również wybrany Król Obozu, który przekonał swoich wyborców opracowanym wraz z klasą programem. Wszystkim zadaniom towarzyszyły piękna pogoda i dobra zabawa. Dzień zakończyła wspólna dyskoteka przy dźwiękach muzyki klubowej i disco polo. Po zabawie licealiści rozeszli się do domków i już w mniejszym gronie spędzili ostatnie chwile tego dnia. W sobotę rano pierwsza wspólna wycieczka dobiegła końca i przed południem młodzież oraz ich opiekunowie wrócili do Lubartowa.
Mamy nadzieję, że wyjazd integracyjny był dla uczniów klas pierwszych okazją nie tylko do świetnej zabawy, ale też do lepszego poznania ludzi, z którymi spędzą trzy lata w murach II LO. Dzięki tym wspólnie przeżytym chwilom, już na początku roku najmłodsi licealiści z pewnością poczują się częścią społeczności szkolnej i będą chętnie angażować się w życie swojej nowej szkoły.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.