Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w II LO

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w II LO_1
II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie dołączyło do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, która promuje nie tylko czytelnictwo, ale także znajomość klasyki polskiej literatury. W roku 2018 Para Prezydencka ponownie objęła swoim patronatem to wydarzenie, a utworem na rok obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wybrane zostało „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Dnia 10 września uczniowie i nauczyciele II LO wspólnie czytali fragmenty powieści Stefana Żeromskiego. Jako pierwsza wystąpiła Pani Dyrektor Halina Zdunek, która zainaugurowała tę akcję przedstawiając cel spotkania i odczytując fragment ze wstępnego rozdziału pt. „Rodowód”. Następnie nauczyciele i przedstawiciele wszystkich klas kontynuowali lekturę powieści. Poznajemy w niej losy młodego Cezarego Baryki, który jest świadkiem kształtowania się państwowości ojczystego kraju rodziców, Polski, po odzyskaniu przez nią wolności. Choć początkowo bohater niechętnie wyjeżdża z Rosji do nieznanego mu wcześniej kraju, z upływem czasu odczuwa potrzebę zaangażowania się w prace nad odbudową zniszczonej przez lata niewoli ojczyzny. „Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, wydana w 1924 roku. Ten pełen pasji pisarz traktował literaturę jako sposób istnienia w społeczeństwie i narodzie. W „Przedwiośniu” dokonał oceny pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm i chęć odbudowy państwa, ale także na błędy. Książka stanowiła zachętę do refleksji światopoglądowych i wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań „Przedwiośnia”.
Licealiści bardzo chętnie zaangażowali się we wspólne czytanie i słuchanie powieści Stefana Żeromskiego. Ta niecodzienna lekcja z pewnością skłoniła wielu z nich do tego, by powrócić do lektury i poznać dalsze losy Cezarego Baryki. A za rok – z pewnością znowu będziemy wspólnie czytać!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.