Młodzież z II LO zwiedzała Ukrainę

Młodzież z II LO zwiedzała Ukrainę_14
Choć to dopiero początek września, młodzież z II LO już aktywnie rozpoczęła nowy rok szkolny. W dniach 06 – 09. 09. 2018 roku członkowie SKKT AZYMUT wraz z kolegami z klas drugich i trzecich postanowili zwiedzić Ukrainę, a głównym celem ich wyprawy było piękne miasto Lwów.

„Pierwszego dnia, zaraz po przyjeździe, wybraliśmy się do Aquapark Pliazh, by zrelaksować się po podróży. Rankiem kolejnego dnia opuściliśmy Lwów, by przyjrzeć się Karpatom po stronie ukraińskiej. Najpierw dotarliśmy nad Jezioro Martwe, ozdobę Parku Narodowego „Beskidy Skolskie”. Znajduje się ono w górach, więc mieliśmy okazję trochę się wspinać. Po zejściu zatrzymaliśmy się przy wodospadzie na rzece Kamionka. Po atrakcjach przyrodniczych wyruszyliśmy do Drohobycza, w którym mieszkał i zmarł sławny pisarz XX-lecia międzywojennego, Bruno Schulz. To właśnie od cyklu jego opowiadań pt. „Sklepy cynamonowe” o mieście mówi się „pachnące cynamonem”. Tu zobaczyliśmy również Cerkiew pw. Świętego Jerzego, która jest jedną z najstarszych świątyni na zachodniej Ukrainie. Stanowiła też ona wzór architektoniczny dla wielu później budowanych cerkwi. Następnie zajechaliśmy do miejscowości Truskawiec, w której znajduje się znane polskim kuracjuszom uzdrowisko. Tam mieliśmy czas na spacer i skosztowanie regionalnych dań. Wieczorem wybraliśmy się na spacer po klimatycznym, szczególnie o tej porze roku, Lwowie.
Trzeci dzień w całości poświęciliśmy na zwiedzanie Lwowa. Pod opieką przewodnika obejrzeliśmy najważniejsze zabytki tego miasta i wysłuchaliśmy ich historii. Nasza uwagę przykuł Hotel Atlas, w którym odbywały się spotkania inteligencji; zachwyciły nas również: malownicza ulica Ormiańska z katedrą, Opera Lwowska z pięknym placem i fontanną przed wejściem oraz budynki Galicyjskiej Kasy Oszczędności i Cukierni Ludwika Zalewskiego. Po zwiedzeniu mieliśmy czas na zakup pamiątek, a po obiadokolacji udaliśmy się na mszę w języku polskim do Bazyliki Katedralnej. Dzień zakończyliśmy wieczornym spacer po Rynku Lwowa.
Ostatni dzień pobytu we Lwowie wykorzystaliśmy na zwiedzenie jednego z najważniejszych miejsc tego miasta - Cmentarza Łyczakowskiego. To najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa, położona we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach. Zatrzymaliśmy się nad grobami wielu sławnych i zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki czy polityki, m.in. założyciela miasta Drohobycz, w którym byliśmy, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, Juliana Konstantego Ordona, Seweryna Goszczyńskiego czy powstańców styczniowych. Na cmentarzu tym znajduje się wiele innych zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, przedstawiających alegoryczne postaci i wizerunki zmarłych. Duże wrażenie wywarł na nas Cmentarz Obrońców Lwowa, potocznie zwany Cmentarzem Orląt Lwowskich, gdzie w chwili zadumy pochyliliśmy się nad grobami walczących o wolność Lwowa oraz wysłuchaliśmy historii naszych przodków i żołnierzy innych narodowości. Dowiedzieliśmy się też, że na tym cmentarzu znajdują się groby żołnierzy poległych w ciągu ostatnich lat, m.in. podczas wojny w Donbasie. Po tej niezwykle cennej lekcji historii wyruszyliśmy w drogę powrotną do Lubartowa.
Wycieczka na Ukrainę w okolice Lwowa przyniosła nam wiele nowych, ciekawych doświadczeń i pozwoliła poznać historię miasta, które niegdyś leżało w granicach naszego kraju. Wyjazd ten dostarczył nam również pozytywnej energii na cały rok szkolny. Mimo że pogoda nie była wymarzona, czasem padał deszcz i wiał wiatr, to w dobrym towarzystwie czas upłynął wszystkim bardzo szybko i przyjemnie.”
Wycieczkę zorganizowała opiekunka SKKT Azymut, pani Katarzyna Płaszczewska, we współpracy z BORT PTTK w Lublinie. Opiekunami młodzieży byli: pani Ewa Biernacka oraz pan Łukasz Wasyluk.


Agnieszka Guz, klasa II C

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.