Uczniowie II LO na pokazach z fizyki

Uczniowie II LO na pokazach z fizyki_7
Dnia 14 września br. uczniowie klas I A i II E z naszej szkoły udali się na pokazy fizyczne organizowane przez Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Ideą wydarzenia jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację ciekawych eksperymentów.

Zainteresowanie tego typu wydarzeniami jest zawsze bardzo duże, dlatego też w tym dniu wyższą uczelnię odwiedziła młodzież z wielu lubelskich szkół i pokazy odbywały się w dwóch aulach. W pierwszej z nich uczniowie mieli okazję zgłębić wiedzę dotyczącą fizyki zabawek, a także światła i oka. W drugiej auli prezentowano fizykę latania oraz błękitną planetę. Eksperymenty dotyczyły zarówno zagadnień z życia codziennego, jak i funkcjonowania organizmu człowieka, a konkretniej oka. Młodzież podziwiała proste zjawiska fizyczne oraz te, do których wykonania użyto specjalistycznych przyrządów. Prowadzący zajęcia angażowali osoby chętne z widowni, co pozwoliło niektórym bezpośrednio uczestniczyć w niezwykłych badaniach.
Pokazy z fizyki to dla osób zainteresowanych przedmiotami ścisłymi z pewnością ciekawa lekcja, podczas której można obserwować eksperymenty trudne do wykonania w szkole, jak i te łatwiejsze, które można powtórzyć nawet w warunkach domowych. Taka forma zajęć to dla uczniów cenne doświadczenie i świadomość, jak ważne jest rozumienie różnych procesów rozgrywających się wokół nas na co dzień.
Organizatorem wyjazdu była pani Jolanta Prokopowicz, nauczyciel fizyki w II LO.


Jagoda Wach, klasa I a

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.