"Biznes Lubelskie z Klasą"

Dnia 18 września 2018 r. młodzież z II LO działająca w Kole Szkolnych Przedsiębiorców udała się wraz z opiekunem, panią Elżbietą Mizio, na konferencję do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Głównym jej celem było uświadomienie młodym ludziom, jak ważna w życiu jest przedsiębiorczość i jak rozpocząć swoją działalność w biznesie. Uczniowie szukali na te pytania odpowiedzi i uczyli się, wykorzystywać swoje cechy przedsiębiorcze w teraźniejszości oraz przyszłości. Moderatorem spotkania był Filip Chajzer, znany prezenter radiowy i telewizyjny.

Pierwszy zaprezentował się zespół Spice Gears. Jest to grupa licealistów z Kraśnika, która robi to, co kocha - czyli tworzy roboty. Swoje prace uczniowie prezentują na całym świecie, biorą oni udział w konkursach i wygrywają międzynarodowe turnieje, a co za tym idzie - zyskują sławę oraz możliwość podróżowania po całym świecie. Grupa Spice Gears jest jedyną jedyną tego typu w Polsce, dlatego jej członkowie zachęcają innych młodych ludzi do dołączenia do nich. Następnie wystąpił Michał Misztal, trener biznesu pomagający młodym ludziom odnajdywać swoje pasje i wykorzystywać możliwości, który sam jest pomysłodawcą i założycielem Biłgoraj Bizness Class.
Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny "U Dyrektora", zatytułowany "Klasa, biznes klasa, Biznes Lubelskie z Klasą”, w którym wystąpili: Marcel Niezgoda - dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Dariusz Głuchowski- mentor Spice Gears, Bogdan Księżopolski - dyrektor Instytutu Informatyki UMCS i pomysłodawca Akademii Programowania, Paweł Bącal - Wicemarszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego oraz Bartosz Łopiński – prezes Billenium. Moderatorem tej części spotkania był Artur Habza - dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Trzecia część spotkania odbyła się pod hasłem "Dlaczego chcę być aktywny, dlaczego chcę być przedsiębiorczy?”. Autorem tego wystąpienia był Karol Karczewski, który opowiadał o związku pomiędzy przedsiębiorstwem a ryzykiem, optymalizmem i networkingiem. Następnie Mateusz Małyska zaprezentował organizację Sempre a Frente, która została założona w 2010 roku po to, by wspierać uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym i promować aktywne postawy obywatelskie. Fundacja organizuje również wymiany międzynarodowe.
Konferencję z młodymi przedsiębiorcami podsumował Filip Chajzer, który podzielił się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu biznesu oraz w promowaniu swojej osoby w social mediach. Z pewnością dla młodzieży, która pragnie być przedsiębiorcza i chce w przyszłości dobrze wykorzystać swoje zainteresowania, konferencja ta była bardzo cennym doświadczeniem. Przyjemna atmosfera oraz możliwość dyskusji i poszerzenia wiedzy z pewnością zachęcą uczniów do udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.