Przemysław Podleśny czyli Najlepszy z Najlepszych 2018

W piątek 21 września 2018 roku w siedzibie Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie odbyła się uroczysta gala Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”. Jednym z głównych celów projektu organizowanego przez Fundację „Zawsze Warto” są promocja i szczególne uhonorowanie najaktywniejszych i najzdolniejszych młodych ludzi. Tym razem, po Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, uroczystość zoszostała zorganizowana w stolicy Lubelszczyzny.


Jednym z 25 najlepszych polskich maturzystów, spośród 247 840 zdających w 2018 r. egzamin, był Przemysław Podleśny – absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, który na maturze uzyskał 100 proc. z sześciu przedmiotów na poziomie rozszerzonym: matematyki, fizyki, chemii, informatyki, języka angielskiego oraz języka łacińskiego i kultury antycznej.
Podczas gali Przemek odebrał dyplom uznania z rąk pana Marka Wasiaka – Prezesa Zarządu Fundacji „Zawsze Warto”, zaś nagrodę wręczyła mu Lubelski Kurator Oświaty, pani Teresa Misiuk. Dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Miasta Lubartów przekazała Przemkowi obecna na gali Dyrektor II LO, pani Halina Zdunek.
Również II LO im. P. Firleja w Lubartowie zostało docenione, a dyplom uznania na ręce p. Haliny Zdunek złożył p. Marek Wasiak.
Ten wielki sukces Przemka to najpiękniejsza nagroda za wysiłek i zaangażowanie Nauczycieli oraz Szkoły włożone w twórczy rozwój zainteresowań i pasji młodzieży. Z wielkim zainteresowaniem będziemy śledzić dalsze losy naszego Absolwenta.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.