Studenci z zagranicy w II LO

Studenci z zagranicy w II LO_2
W pierwszych tygodniach września II LO gościło w swoich murach Emilia Davida Rodrígueza Amigo z Hiszpanii oraz Wang lalala z Chin. Studenci odwiedzili naszą szkołę w ramach współpracy II LO z AISEC, jedną z największych międzynarodowych organizacji młodzieżowych. Wizyta Emilia i Wang była dla licealistów wspaniałą okazją do poznania kultury krajów, z których pochodzą ci młodzi ludzie.

Prowadzone przez studentów lekcje okazały się prawdziwym sprawdzianem posługiwania się językiem angielskim oraz podróżą w nieznane im zakątki świata. Pierwsze zajęcia koncentrowały się wokół podstawowych informacji o ojczystych krajach naszych gości. Następnie dyskusje toczyły się wokół zabytków, walorów przyrodniczych oraz polityki Hiszpanii i Chin. Uczniowie byli również zainteresowani tym, jak wygląda codzienne życie na kontynencie azjatyckim oraz Półwyspie Iberyjskim, czy warto tam mieszkać, z jakimi kosztami musimy się liczyć odwiedzając te regiony świata i czy warto spędzić tam wakacje. Największe zainteresowanie wzbudziły jednak gastronomia i zupełnie inne od naszych zwyczaje przyrządzania lokalnych potraw. Studenci uczyli także wymowy poszczególnych zwrotów w ich rodzimych językach i byli zaskoczeni, że nasza młodzież całkiem dobrze orientuje się w podstawowych słowach.
Młodzież z II LO bardzo ciepło i entuzjastycznie przyjęła studentów z zagranicy. Z pewnością i oni mieli okazję poznać polską kulturę i nasze zwyczaje, gdyż podczas swojej wizyty w Lubartowie byli gośćmi w domach naszych uczniów. Duże wrażenie wywarło na nich Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, które odwiedzili podczas zwiedzania okolic naszego miasta. Zajęcia, które Emilio i Wang prowadzili w II LO, z pewnością pozwoliły młodzieży zdobyć istotną wiedzę o Hiszpanii czy Chinach, jak również były szansą na praktyczną komunikację w języku obcym. Dla wielu uczniów takie lekcje to próba przełamania barier językowych i sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy. Kto wie, może nasi goście zainspirowali i zmotywowali młodzież do poznawania świata. Dziękujemy naszym nauczycielom – panu Przemysławowi Oniszczukowi, pani Barbarze Gałce oraz panu Pawłowi Pasikowskiemu za zorganizowanie spotkań i liczymy, że będzie ich jeszcze więcej.

Maja Nieznaj, kl. II c

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.