"Szkolny Turniej Piłki Nożnej"


Dnia 25.09.2018r. (wtorek) w II LO rozpoczął się „Szkolny Turniej Piłki Nożnej”, w którym biorą udział uczniowie naszej szkoły. Celem rozgrywek jest aktywne spędzanie czasu wolnego, popularyzacja piłki nożnej oraz współpraca pomiędzy zawodnikami i drużynami z II LO.

Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn:
„AKS TRÓJMIAN KWADRATOWY”
„PO CO NAM NAZWA”
„ŁOGIŃ LUBARTÓW”
„LTP-FC”
„SUPER SEXI FUSBALLER”
„DZIKIE WOMBATY”

Turniej rozgrywany jest systemem „każdy z każdym” na kompleksie boisk zewnętrznych II LO. Organizatorem turnieju są uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciel wychowania fizycznego, Marcin Świderek.

Wyniki po pierwszej kolejce:

(1) AKS-TRÓJMIAN KWADRATOWY - (6) DZIKIE WOMBATY 0 : 3
(2) PO CO NAM NAZWA - (5) SUPER SEXI FUSBALLER 4 : 1
(3) ŁOGIŃ LUBARTÓW - (1) AKS TRÓJMIAN KWADRATOWY 3 : 0
(4) LTP FC - (2) PO CO NAM NAZWA 0 : 0
(3) ŁOGIŃ LUBARTÓW - (6) DZIKIE WOMBATY 0 : 6


KOLEJNOŚĆ MECZÓW na 02.10.2018r (WTOREK) wg. NAZW:

(4) LTP-FC - (5) SUPER SEXI FUSBALLER
(2) PO CO NAM NAZWA - (6) DZIKIE WOMBATY
(3) ŁOGIŃ LUBARTÓW - (4) LTP-FC
(5) SUPER SEXI FUSBALLER - (1) AKS TRÓJMIAN KWADRATOWY
(2) PO CO NAM NAZWA - (3) ŁOGIŃ LUBARTÓW


Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych meczach

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.