Wirtualna lekcja w II LO

Wirtualna lekcja w II LO_4
Dnia 8 października 2018r., w ramach patronackiej współpracy II LO ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, uczniowie z klas I a i I b uczestniczyli w webinarium pt. "Sprawny menedżer – manipulator i hochsztapler, czy człowiek z misją i zasadami?", które poprowadził dr Albert Tomaszewski z Instytutu Zarządzania z SGH.

Webinarium to rodzaj internetowego seminarium, podczas którego prowadzący spotkanie i uczestnicy mogą się komunikować za pomocą wirtualnych narzędzi. W trakcie trwania webinarium rozmawialiśmy głównie o formach manipulacji w życiu współczesnego menedżera. Dyskusje doprowadziły nas do niejednoznacznych konkluzji, bowiem sprawny menedżer nie powinien stronić od technik wpływu na drugiego człowieka. Z drugiej jednak strony nie może on też zapomnieć, że tkwi w nich pewna pułapka – należy pamiętać, że to ludzie są najważniejsi a nie sama władza. Sprawny menadżer musi oddziaływać na ludzi, aby realizować cele przed nim postawione, ale też powinien pamiętać o warunkach skutecznego kierowania. Powinien on reprezentować odpowiednie postawy, posiadać umiejętności wypełniania funkcji kierowniczych oraz wykazywać się chęcią kierowania.
Uczniowie podczas webinarium przede wszystkim poznali techniki wpływu społecznego oraz dowiedzieli się o paradoksach władzy: władza daje korzyści, ale władza kosztuje; nie ma władzy bez ludzi, ale władza może ludzi zniewolić; władza daje wolność, ale władza może być też pułapką, „Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie” - tą maksymą Lorda Acktona zakończyliśmy nasze rozważania.
Webinarium zostało zorganizowane w II LO w ramach KLASY AKADEMICKIEJ, a jego treści wzbogaciły zajęcia z podstaw przedsiębiorczości.