"Szkolny Turniej Piłki Nożnej" - podsumowanie

We wtorek 09.10.2018 r. odbyła się trzecia i zarazem ostatnia kolejka Szkolnego Turnieju Piłki Nożnej, który został zorganizowany dla naszych uczniów-piłkarzy II LO.

A o to wyniki spotkań:
Mecze 11 – 15 :
(6) DZIKIE WOMBATY - (4) LTP-FC 4 – 0
(1) AKS TRÓJMIAN KWADRATOWY - (2) PO CO NAM NAZWA 3 – 0
(6) DZIKIE WOMBATY - (5) SUPER SEXI FUSBALLER 1 – 1
(1) AKS TRÓJMIAN KWADRATOWY - (4) LTP-FC 0 – 3
(5) SUPER SEXI FUSBALLER - (3) ŁOGIŃ LUBARTÓW 2 – 2


Kierujemy serdecznie podziękowania w stronę wszystkich zawodników biorących udział w turnieju. Chcemy również podziękować za uwiecznienie tych spotkań panu Adamowi Małeckiemu oraz Łukaszowi Osiorowi, Dominikowi Capale, Jakubowi Wójcikowi oraz Patrykowi Michalikowi z kl. II E za zadbanie o oprawę muzyczną całej imprezy oraz wszystkim innym, którzy pomagali w organizacji zawodów.
Dziękujemy Dyrekcji II LO za udostępnienie obiektów sportowych, na których odbywały się spotkania.
Warto wspomnieć, że cały turniej przebiegał bezpiecznie i w duchu sportowej rywalizacji.


Podsumowując cały turniej, klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
I miejsce – „DZIKIE WOMBATY”
II miejsce – „LTP FC”
III miejsce – „PO CO NAM NAZWA”
IV miejsce – „AKS TRÓJMIAN KWADRATOWY”
V miejsce – „ŁOGIŃ LUBARTÓW”
VI miejsce – „SUPER SEXI FUSBALLER”

Królem strzelców został zawodnik Jakub Gajos z drużyny „DZIKIE WOMBATY”

Oto składy drużyn biorących udział w turnieju:
„AKS TRÓJMIAN KWADRATOWY”: Damian Cyranek kl. II A, Jan Ślifirczyk kl. II A, Kacper Ziemski kl. II A, Mateusz Wójcicki kl. II A, Grzegorz Budzyński kl. II A, Patryk Kocyła kl. II A, Oskar Kowalczyk kl II A, Bartosz Fíutka kl. II A
„PO CO NAM NAZWA”: Michał Bielecki kl. I A, Szymon Oniszczuk kl. I A, Bernard Siodłowski kl. I A, Filip Grzeszczak kl. I A, Mateusz Gębal kl. I A, Kamil Biegaj kl. I A, Patryk Budzyński kl. I A, Albert Kornacki kl. I A.
„ŁOGIŃ LUBARTÓW”: Natan Marciniak kl. II G, Adrian Antoniak kl. II G, Marcin Zarzycki kl. II G, Maciej Gątarski kl. II G, Karol Podkościelny kl. II G, Jakub Bobiarski kl. II G, Piotr Kolibski kl. II G.
„LTP FC”: Jakub Laskowski kl. II E, Czesław Stępień kl. II E, Jakub Podleśny kl. II E, Karol Dzięgielewski kl. II E, Mateusz Mazur kl. II E, Bartosz Duda kl. II D, Paweł Oniszczuk kl. II D, Jan Urban kl. II E, Kacper Majcher kl. III A
„SUPER SEXI FUSBALLER”: Paweł Musiej kl. III E, Filip Banasik kl. III D, Paweł Żelazek kl. III D, Przemysław Drabik kl. III B, Mateusz Golonka kl. III C, Mikołaj Podstawka kl. III C, Krystian Onyszko kl. III C.
„DZIKIE WOMBATY”: Szymon Lato kl. III E, Kacper Staniak kl. III E, Kacper Muzyka kl. III E, Maciej Bronst kl. III E, Antoni Baran kl. III E, Przemysław Kula kl. III E, Jakub Gajos kl. III G. (król strzelców)

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.