XXXIV Pielgrzymka Lubelskich Maturzystów na Jasną Górę

XXXIV Pielgrzymka Lubelskich Maturzystów na Jasną Górę_2
W sobotę 13 października br. odbyła się pielgrzymka lubelskiej młodzieży, przygotowującej się do egzaminu maturalnego, na Jasną Górę. Z naszej szkoły wyjechało prawie 120 osób, które chciały zawierzyć maturę oraz wszelkie życiowe wybory Panu Bogu.

Pierwszym punktem programu była Droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wałach. Głębokie rozważania, skierowane do młodych ludzi, skłaniały do refleksji nad miejscem Boga w naszym życiu. Następnie był czas wolny, który młodzież przeznaczyła m. in. na spowiedź, modlitwę, zwiedzanie oraz posiłek. Następnie maturzyści zgromadzili się w kościele, gdzie wysłuchali katechezy na temat miłości i akceptacji siebie. Po niej została odprawiona Msza Św. celebrowana przez biskupa lubelskiego Mieczysława Cisło. W homilii ks. biskup, nawiązując do słów św. Jana Pawła II, przekonywał młodzież o konieczności stawiania sobie wymagań, kierowania się miłością i tolerancją oraz o potrzebie poszukiwania własnego powołania. Msza Św. zakończyła się Aktem Zawierzenia maturzystów w opiekę Maryi.
Uczniowie wrócili do domu napełnieni dobrą energią i nadzieją, że modlitwa połączona z ciężką pracą przyniesie sukcesy podczas majowych egzaminów dojrzałości.