II LO świętuje Rok Niepodległej

II LO świętuje Rok Niepodległej_2
Rok 2018 jest rokiem narodowego świętowania 100-lecia odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Mając świadomość, jak doniosła i wyjątkowa jest ta rocznica, już od początku tego roku społeczność II LO podejmowała różnego rodzaju działania, by dobrze przygotować się do obchodzenia tego święta.

I tak od stycznia na szkolnych korytarzach uczniowie mieli okazję poznać ponad stuletnią drogę Polaków do wolności dzięki stałej wystawie poświęconej 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości, w marcu II LO zorganizowało dla uczniów wszystkich lubartowskich szkół Marsze dla Niepodległej, następnie w kwietniu w Dniu Pamięci Ofiar Katynia miał miejsce uroczysty apel, po którym złożono wiązankę pod Dębem Pamięci poświęconym kpt. Wacławowi Lalce, a z okazji uchwalenia konstytucji 3. Maja nauczyciele historii przygotowali dla uczniów grę dydaktyczną „Przystanek Konstytucja”. Kolejne inicjatywy podjęte przez naszą szkołę to zorganizowanie: we wrześniu narodowego czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, a w listopadzie wystawy „Armia Błękitna pod sztandarem biało-czerwonym”, opracowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie oraz uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jak co roku nasi uczniowie złożyli również wiązankę pod tablicą upamiętniającą żołnierzy walczących w I wojnie światowej oraz odwiedzili lubartowski cmentarz, by zapalić znicze na mogiłach poległych w walce za ojczyznę regionalistów.
Przez ten rok licealiści bardzo chętnie angażowali się w uroczystości oraz przedsięwzięcia organizowane przez inne instytucje; wzięli udział w spotkaniu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w popularnonaukowej sesji „Drogi do niepodległości” oraz w miejskich uroczystościach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 475-lecia powstania Lubartowa, podczas których pani Justyna Świderska-Niedobit została odznaczona przez Burmistrza medalem w uznaniu jej zasług dla rozwoju Rzeczpospolitej oraz małej ojczyzny. W czerwcu nasza młodzież przygotowała spektakl poświęcony pamięci wybitnych lubartowskich regionalistów, a w październiku wzięła udział w projekcie „Lubartów w hołdzie dla Niepodległej”, podczas którego uczniowie tańczyli w południe na lubartowskim Rynku poloneza, a męski chór z II LO przygotował koncert pieśni patriotycznych w ramach akcji „Chórem Niepodległa”. W październiku uczniowie włączyli się do miejskiej akcji „Niepodległa na kartach literatury” i czytali teksty zamieszczone przez Parę Prezydencką w Antologii Niepodległości, natomiast w listopadzie licealiści wzięli udział w uroczystości zorganizowanej przy Klasztorze oo. Kapucynów, gdzie znajduje się tablica poświęcona marszałkowi J. Piłsudskiemu oraz dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” i dnia 9 listopada równo o godz 11.11 odśpiewali narodowy hymn.W ramach miejskich obchodów tego niezwykłego i doniosłego dla wszystkich Polaków Święta uczniowie II LO przygotowali Koncert Pamięci Mieszkańców Lubartowa, który odbędzie się w niedzielę 11 listopada w Lubartowskim Ośrodku Kultury po uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Św. Anny.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Lubartowa, całego regionu i gości do wspólnego przeżywania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę wolności.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.