Miejska Paraolimpiada

Miejska Paraolimpiada_1
27 października 2018 roku w murach Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie odbyła się kolejna Miejska Paraolimpiada. Oczywiście jak co roku ponad dwudziestu wolontariuszy z II LO wzięło czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu całego wydarzenia.
 
Po raz pierwszy od wielu lat Opiekunka Wolontariatu, p. Justyna Świderska-Niedobit, nie mogła osobiście uczestniczyć w tych działaniach, gdyż w tym samym czasie przebywała z grupą "Aniołów II LO" na Ukrainie. Opiekę nad Aniołami w jej zastępstwie sprawował pan Ryszard Gierach, który związany jest z Paraolimpiadą od samego początku jej istnienia.
Na początku imprezy tradycyjnie odśpiewano hymn Paraolimpiady, przeprowadzono krótką rozgrzewkę oraz przedstawiono plan działania. Po oficjalnej części wolontariusze zapoznali się z podopiecznymi oraz zgodnie z zaplanowanym harmonogramem realizowali poszczególne zadania. Bardzo chętnie pomagali uczestnikom w konkurencjach sportowych oraz podczas warsztatów plastycznych. Nie zabrakło także chwilki uśmiechu podczas wykonywania wspólnego zdjęcia z grupami w foto-budce. Podczas całej Paraolimpiady wspaniale układała się współpraca z Rodzicami przybyłych uczestników oraz wszystkimi osobami zaangażowanymi w to przedsięwzięcie. Zwieńczeniem zabaw i rekreacji był posiłek, a szczególnie pyszna kiełbaska, którą jak co roku przygotowywali: p. Ryszard Gierach, p. Cezary Misiurski, p. Zdzisława Bronisz oraz drugi rok z rzędu absolwentki II LO: Magda Dąbrowska i Aleksandra Mazurek.
Paraolimpiada to niezwykłe wydarzenie społeczne, które od wielu lat jednoczy ludzi dobrej woli i udowadnia, że wszelkie granice są do pokonania.
Działania te pozostawiły w nas wspaniałe wspomnienia, a zatem do zobaczenia za rok!


Karolina Mitura, Purc Julia kl. Id

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.