IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA w II LO

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA w II LO_20
W czwartek 15 listopada br. w murach II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie odbyła się już czwarta edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o USA. Konkurs zorganizowany został w ramach działalności Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego, które działa przy II LO.

Do turnieju, który skierowany był do uczniów klas 7-8 ze szkół podstawowych oraz kl. 3 oddziałów gimnazjalnych, przystąpiło łącznie 86 uczestników z 10 szkół (Lubartów, Parczew, Leszkowice, Pałecznica, Abramów, Stary Uścimów, Brzostówka, Kamionka, Brzeźnica Książęca).
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań dotyczących historii, kultury, geografii Stanów Zjednoczonych. Autorem testu był pan Przemysław Oniszczuk – nauczyciel j. angielskiego z II LO.
Tuż po zakończeniu testu, na wszystkich uczestników konkursu czekał słodki poczęstunek ufundowany przez Dyrekcję II LO.
Komisja Konkursowa postanowiła przyznać jedno pierwsze miejsce i dwa drugie. Oto wyniki:

I miejsce – Krzysztof Wojciukiewicz – Szkoła Podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie (op. p. Joanna Domańska)
II miejsce – Gabriela Kozak – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie (op. p. Monika Kozak-Kołodziej)
II miejsce – Stanisław Zbita – Zespół Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce (op. p. Bartosz Świderek).

Nagrody ufundowane przez Ambasadę Amerykańską w Warszawie oraz pisemne podziękowania dla opiekunów uczniów wręczyła p. Halina Zdunek – Dyrektor II LO.
Organizatorem konkursu był p. Adam Małecki.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

    Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
  5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
    a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
    b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
    c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
    d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
    e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
    f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
    g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


    Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

    Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.