Warszawskie „Tango” po raz ostatni

Warszawskie „Tango” po raz ostatni_3
Nic tak nie kształci jak teatr, stwierdzili uczniowie klasy III a i III c, którzy wraz z młodszymi kolegami oraz opiekunami: Agnieszką Opolską, Aleksandrą Solarz i Konradem Pcianem wybrali się 14 listopada do Warszawy.

Po przyjeździe do stolicy uczniowie podzielili się na dwie grupy. Pierwsza z nich wybrała się na wykłady zorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tam dowiedzieli się więcej o Unii Europejskiej oraz wzięli aktywny udział w quizie o państwach członkowskich Unii. Następnie mogli podziwiać prace graficzne w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. W tym czasie druga grupa odwiedziła Zamek Królewski, gdzie spotkali się oko w oko między innymi z obrazami Rembrandta. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyła się wystawa "Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej", która została przygotowana w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ogromne zbiory artystów znanych z kart podręczników interesowały młodzież, która przechodząc przez zdobione komnaty mogła podziwiać m.in. dzieła Witkacego, Schulza, Lebensteina, Baczyńskiego, Gierymskiego oraz słynne, wielkoformatowe obrazy Matejki. Później obie grupy spotkały się ponownie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby pomimo listopadowej pogody zobaczyć zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Oczywiście wycieczka nie mogła odbyć się bez wstąpienia do Złotych Tarasów.
Najbardziej wyczekiwanym punktem wyjazdu był spektakl "Tango" w reżyserii Jerzego Jarockiego, który został wystawiony po raz ostatni po dziewięciu latach świetnego odbioru przez widzów. Uczniowie poczuli się częścią dramatu, gdy usiedli dookoła aktorów na mniejszej scenie Teatru Narodowego, właśnie po to, aby po przerwie zostać usadzonymi w tradycyjnie ustawionych rzędach i przyjąć zwyczajną formę publiczności. Aktorzy zachwycali swoim kunsztem, ukazując publice obraz przewrotnego świata stworzonego przez Sławomira Mrożka, świata, gdzie panuje groteska, wzbudzająca śmiech i grozę, które wbijają w teatralny fotel. Uczniowie byli świadkami rozpaczliwego poszukiwania sensu w chaosie oraz przemiany bohaterów. Ludzki do bólu spektakl wzbudził ogromne emocje, a wiele scen zostanie zapamiętanych na długo, co jest dodatkową korzyścią dla tegorocznych maturzystów.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom za zorganizowanie tak zapadającej w pamięć wycieczki, a szczególnie obecność na historycznym – po raz ostatni granym na deskach Teatru Narodowego – mistrzowskim przedstawieniu „Tanga”.


Diana Kępa, kl. III c

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.