"Łączy nas krew, która ratuje życie"

Co roku tysiące Polaków uczestniczy w różnego rodzaju wypadkach. Przyjmuje się, że co pół godziny ktoś zapada na chorobę nowotworową krwi i szpiku. Potwierdzoną informacją jest to, że bez krwi wolontariuszy najcięższe operacje nie byłyby możliwe. To tylko kilka z wielu faktów, które są związane z honorowym dodawaniem krwi. Co znaczy oddać cząstkę siebie i przyczynić się do ratowania życia drugiego człowieka, przekonała się młodzież II LO.

,,Łączy nas krew, która ratuje życie”- pod takim hasłem uczniowie II LO w Lubartowie przystąpili do akcji oddawania krwi, która została zorganizowana 19 listopada br. w murach naszej szkoły.
W inicjatywie wzięło udział ponad 30 uczniów, a szczególnie tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli 18 rok życia i wyrazili chęć oddania kilkuset mililitrów krwi. Tym wspaniałym gestem wsparli nas również nauczyciele, pracownicy naszego liceum oraz osoby spoza naszej szkoły. Od godziny 8 rano ochotnicy gromadzili się pod drzwiami sali gimnastycznej, gdzie odbywało się całe wydarzenie. Szybka rejestracja, wypełnienie formularza, następnie rozmowa z lekarzem - jeśli wszystkie etapy przebiegły pomyślnie, tylko sam zabieg oddania krwi dzielił ochotnika od zostania honorowym dawcą. Wszyscy uczestnicy akcji mogli liczyć na wsparcie personelu pobliskiego szpitala, a każdy zabieg był kontrolowany przez wykwalifikowane pielęgniarki i lekarza. Dawcy krwi bez wątpienia czuli się bezpiecznie. Nie zapominajmy o tym, że każda osoba, która wspomogła Bank Krwi, otrzymała tego dnia mały prezent w postaci pudełeczka czekolady. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie, a duża liczba chętnych dawców krwi sprawiła, że akcja zakończyła się po godzinie 15. Ogromne podziękowania należą się pracownikom SPZOZ w Lubartowie, którzy zaangażowali się w wydarzenie oraz jego pomysłodawcy - panu Łukaszowi Wasylukowi. Młodzież, pracowników II LO i inne osoby, które zechciały oddać swoją krew, podziwiamy za empatię i gratulujemy odwagi. Zachęcamy wszystkich uczniów, również tych, którzy dopiero za kilka miesięcy osiągną pełnoletność, do brania udziału w tak wartościowych przedsięwzięciach. Warto pamiętać, że:


,,Nie musisz być lekarzem, by ratować życie
WYSTARCZY ODDAĆ KREW”

Marta Piesta kl.IIIc

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.