"Góry to fascynujące laboratorium"

22 listopada 2018 roku w II LO odbyło się dziesiąte już spotkanie w ramach projektu „Góry to fascynujące laboratorium”. Tym razem mieliśmy zaszczyt gościć panią Annę Łubińską - miłośniczkę gór i pasjonatkę wspinaczki wysokogórskiej.

W swej prezentacji, opatrzonej autorskimi fotografiami, pani Anna przedstawiła członkom SKKT „Azymut”, jak po kolei zdobywała najwyższe szczyty górskie. Nasz gość swą wypowiedź zaczął od historii związanej z Grossglockner (3798 m n.p.m.) - jest to najwyższy szczyt Austrii, który został zdobyty stylem alpejskim. Uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem epizodu, jaki rozegrał się podczas wejścia pani Anna na, wydawać by się mogło, łatwą górę Kilimandżaro. Po tej wyprawie inne szczyty, jak Mont Blanc w Alpach, Tubkal w Atlasie czy Elbrus na Kaukazie, były już tylko na wyciągnięcie ręki. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali historii związanej z Kazbekiem, gdyż niektórzy z nich mieli okazję widzieć tę górę na żywo podczas wycieczki SKKT „Azymut” do Gruzji. Pani Ania wyznała, że wspinaczka staje się dla alpinisty także barierą, którą bardzo ciężko pokonać. Uporczywym szczytem była dla niej góra Aconcagua, która nie pozwoliła naszej pasjonatce pokonać się za pierwszym razem. Mimo wszystkich przeciwności, nasz gość dążył do wytyczonego celu – przy drugim podejściu góra Aconcagua (6962 m n.p.m.) była łaskawsza i pozwoliła alpinistce stanąć na szczycie dnia 15 lutego 2018 roku, o godz. 14.50 czasu argentyńskiego. Wejście to było poprzedzone aklimatyzacją na szczycie na Bonetta (5100 m n.p.m.). Piękną inicjatywą, którą pochwaliła się pasjonatka, było zainspirowanie syna do podjęcia trudu wspinaczki, a ich wspólnych sukcesem jest zdobycie greckiego szczytu Kalymnos. Uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące przygotowań do wypraw, a także stylów wspinaczki. Warto dodać, że wykład ten cieszył się dużą popularnością wśród uczniów naszego liceum. Upamiętniliśmy to wydarzenie wspólnym zdjęciem, a następnie mogliśmy skorzystać ze słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Zarząd SKKT „Azymut”. Z lekcji tej mogliśmy nauczyć się o wiele więcej, niż się spodziewaliśmy. Przekonaliśmy się, że niepowodzenia nie powinny nas zniechęcać do dalszych prób, dzięki temu spotkaniu wiemy, że niemożliwe staje się możliwe, potrzeba tylko chęci, zdrowego rozsądku i psychicznego przygotowania. Powinniśmy dbać o własny rozwój i nie bać się podejmować trudnych decyzji. Po więcej informacji o wyprawach pani Anny Łubińskiej i jej syna odsyłamy na Instagram: mymountainsmylife.
Jesteśmy wdzięczni opiekunom SKKT Azymut: pani Katarzynie Płaszczewskiej i panu Łukaszowi Wasylukowi, którzy są inicjatorami spotkań z cyklu „Góry to fascynujące laboratorium”; dzięki nim jesteśmy bardziej zmotywowani do działania oraz mamy szansę poznać inspirujących, wartościowych ludzi i dążyć do realizowania własnych marzeń.


Maja Nieznaj, kl. II C

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.