Narodowe Święto Niepodległości oraz Ślubowanie Pierwszoklasistów w II LO

Narodowe Święto Niepodległości oraz Ślubowanie Pierwszoklasistów w II LO _27

10 listopada br. w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie miały miejsce dwie ważne uroczystości – akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy oficjalnie dołączyli do szkolnej społeczności.

Święto Niepodległości to najważniejsze narodowe święto dla każdego Polaka, dlatego w całym kraju obchodzimy je niezwykle podniośle. Społeczność II LO rozpoczęła świętowanie w czwartek 10 listopada akademią w formie słowno-muzycznego spektaklu, w trakcie którego młodzież oddała hołd bohaterom powstań narodowych, przywódcom i ich żołnierzom walczącym na frontach I i II wojny światowej oraz patriotom, którzy poświęcili życie, by ostatecznie w 1989 roku Polska stała się w pełni demokratycznym krajem. Pieśni żołnierskie i patriotyczne wykonał męski chór złożony z ponad siedemdziesięciu chłopców II LO, a recytatorzy wygłosili wiersze, które wyrażały pamięć o ogromnym poświęceniu i patriotyzmie naszych rodaków na przestrzeni dziejów.

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zostały połączone z ważną dla szkolnej społeczności uroczystością – ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W obecności Dyrekcji II LO oraz zaproszonych gości: Naczelnika Wydziału Oświaty UM Barbary Wanat, Przewodniczącej Rady Rodziców Urszuli Skrzypiec oraz grona pedagogicznego i swoich starszych kolegów ponad trzystu pierwszoklasistów składało uroczystą przysięgę na sztandar II LO. W ten sposób oficjalnie dołączyli do grona szkolnej społeczności.

Druga część uroczystości to uroczyste złożenie kwiatów i zniczy pod obeliskiem upamiętniającym zamordowanego w Katyniu kpt. Wacława Lalkę. Jego postać jest nam bliska, gdyż urodził się w Lubartowie i był uczniem humanistycznego Gimnazjum Jana Kurtza, które mieściło się w budynku naszego liceum przy ulicy Lubelskiej. W dalszej części dokonano również otwarcia plenerowej wystawy Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 1914–1918, przygotowanej przez IPN we Wrocławiu.

W związku z tym, że dzień ten miał szczególny i niezwykle podniosły charakter, po szkolnych uroczystościach uczniowie klas pierwszych udali się wraz ze swoimi wychowawcami do lubartowskiego kina „Lewart” na specjalnie dla nich zorganizowaną projekcję filmu „Orlęta. Grodno 39” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza.

Tego dnia starsi uczniowie II LO złożyli kwiaty i zapalili znicze pod krzyżem upamiętniającym żołnierzy walczących podczas I wojny światowej oraz pod tablicą upamiętniającą 27. Wołyńską Dywizję Piechoty AK znajdującą się na stacji PKP w Lubartowie.

Licealiści wzięli również udział w miejskich uroczystościach na cmentarzu parafialnym, gdzie w obecności przedstawicieli samorządów, organizacji kombatanckich złożyli wiązanki i zapalili znicze na symbolicznym grobie kapitana Wacława Lalki.

Warto wspomnieć, że od kilku dni przed budynkiem II LO znajduje się maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej, który postawiony został w ramach kampanii "Pod biało-czerwoną" pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Artyści z II LO, w tym chór męski, włączyli się również w miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości i zaprezentują swój program artystyczny przed uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, która odbędzie się 11 listopada w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie o godzinie 10.30. Następnie członkowie męskiego chóru wygłoszą Apel Poległych w trakcie składania wieńców przed pamiątkową tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującą się przy klasztorze oo. Kapucynów.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.