Bohater; poszukiwany… poszukiwana… - projekt w II LO

Bohater; poszukiwany… poszukiwana… - projekt w II LO_1

„W poszukiwaniu wspólnego bohatera” – pod takim hasłem realizowany był w Sandomierzu polsko – litewski projekt wymiany młodzieży, w którym brali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.

 

Projekt powstał w Wydziale Promocji Miasta Lubartów i został sfinansowany z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Młodzież, która przybyła do Polski w czwartek 22. września to uczniowie Szkoły Artystycznej w Rosienie, miejscowości na Litwie, które ma status miasta partnerskiego Lubartowa. Stronę polską reprezentowali uczniowie II LO – w większości działający w szkolnym kole teatralnym SCENA44. Na miejsce realizacji projektu wybrano Sandomierz, w którym młodzież spędziła tydzień, poszukując wspólnego bohatera!

 

Oprócz typowych dla tego typu wymian zajęć, jak spotkanie integracyjne, wieczorki promujące kulturę litewską i polską, wycieczki, młodzież miała za zadanie stworzyć etiudy teatralne, za pomocą których zaprezentowany zostanie ich „wspólny bohater”. Założenie projektu nie dotyczyło konkretnej postaci historycznej, ale konstrukcji abstrakcyjnej, skupiającej archetypiczne cechy ważne dla Europejczyków żyjących na początku XXI wieku. W oparciu o przeprowadzone warsztaty teatralne młodzieży udało się taką konstrukcję wypracować. Wspólny bohater wyposażony został w następujące cechy: Waleczność, Mądrość, Odpowiedzialność, Kreatywność, Opiekuńczość. Etiudy teatralne, które powstały w odniesieniu do powyższych wartości dotykały poza tym innych problemów, z którymi musi mierzyć się współczesny świat jak ekologia, wojna, brak tolerancji…

 

Język projektu? Angielski… albo może po prostu uniwersalny język teatru. Młodzież kolejny raz udowodniła, jak łatwo się integruje. Już w autokarze jadącym do Sandomierza nastąpiły pierwsze kontakty, a potem do samego końca, przez cały tydzień, uczniowie z Lubartowa i Rosienie byli razem, wspólnie realizując zadania projektowe, ale też bawiąc się wieczorami, jedząc posiłki, spacerując po Sandomierzu oraz gadając po świt, bo przecież nigdy dość i zawsze jeszcze jest coś do powiedzenia!

 

To była szczególna lekcja. Uczyła współpracy, zaufania, tolerancji, akceptacji i szacunku dla inności, ale także umiejętności otwarcia się na wyzwania, pewności siebie, wiary we własny talent. Realizacja projektu udowodniła, że młodzi ludzie są gotowi na zmierzenie się z wyzwaniami, przed którymi postawi ich przyszłość. Bo przecież „bohater” jest w każdym z nich, wystarczy go tylko znaleźć! Im się już udało!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.