Wielki sukces biegaczy z II LO

Wielki sukces biegaczy z II LO_1

We wtorek 28 września w Leszkowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w drużynowych oraz indywidualnych biegach przełajowych. Dzień ten okazał się bardzo szczęśliwy dla naszych biegaczy zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców, którzy odnieśli ogromny sukces. W kategorii dziewcząt w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła Klaudia Matyjaszczyk z klasy 1i,  a w klasyfikacji drużynowej nasze biegaczki zajęły II miejsce.

W kategorii chłopców to nasza męska drużyna w składzie: Gabriel Obodziński, Olaf Oniszczuk, Bartłomiej Obodziński, Nazar Chumachenko, Antoni Obodziński i Mateusz Urban, zdobyła I miejsce. W klasyfikacji indywidualnej  II miejsce zajął Gabriel Obodziński, a Olaf Oniszczuk zajął III miejsce.

Opiekunem zawodników i zawodniczek był pan Marcin Świderek.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skład reprezentacji szkoły:

Klaudia Matyjaszczyk klasa 1i, Wiktoria Wiśniewska klasa 1e, Antoni Obodziński klasa 1a, Olaf Oniszczuk klasa 2a, Nazar Chumachenko klasa 2a, Bartłomiej Obodziński klasa 3a, Bartosz Rzechuła klasa 3a, Mateusz Urban klasa 3a, Michał Kosior klasa 3a, Gabriel Obodziński klasa 4g

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.