Polak, Węgier, dwa bratanki…

Polak, Węgier, dwa bratanki…_13

W dniach 18 - 23 czerwca grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie rozpoczęła wakacje, uczestnicząc w obozie edukacyjno-integracyjnym w Sátoraljaújhely na północy Węgier. Młodzież z czterech szkół z Polski i czterech szkół z Węgier została zaproszona w to malowniczo położone miejsce przez Fundację im. Wacława Felczaka, która promuje współpracę między szkołami z obydwu krajów.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników szereg atrakcji przeplatanych zajęciami edukacyjnymi. Podczas codziennych lekcji młodzież miała okazję poznać podstawy, dość trudnego dla Polaków języka węgierskiego. W programie znalazły się również wykłady dotyczące polskich i węgierskich parków narodowych, warsztaty związane m.in. z tradycjami husarskimi, historią stosunków obu państw na przestrzeni wieków, a zajęcia taneczne pozwoliły młodym zapoznać się z kulturą i folklorem tego regionu. Nie zabrakło również czasu na skosztowanie węgierskiej kuchni i na wycieczki po okolicy. Grupa z Lubartowa, oprócz wieczornego spaceru na punkt widokowy, odwiedziła Zamek Rákóczego w Borši, Zamek w Füzér oraz miasto Sárospatak. Oczywiście w programie uwzględniono również czas na integrację z rówieśnikami i rozrywkę. Podczas dnia sportowego odbył się polsko-węgierski turniej: uczniowie i nauczyciele rozegrali najpierw mecz koszykówki, następnie odbyły się pojedynki w badmintona, mecz siatkówki plażowej i na koniec piłka nożna. Wieczorami uczniowie i opiekunowie bawili się wspólnie na dyskotece oraz wzięli udział w niezapomnianym "Mam talent!", odkrywając przed sobą umiejętności wokalne, taneczne i zręcznościowe. Młodzież ze starszych klas z zainteresowaniem wysłuchała prezentacji na temat możliwości podjęcia studiów hungarystycznych na uniwersytetach w Krakowie, Poznaniu i Warszawie oraz studiów polonistycznych na Węgrzech. Ostatnie wspólne spotkanie przed wyjazdem do domu było pełne wspomnień, wzruszeń i podsumowań. Węgierska gościnność została po raz kolejny potwierdzona, a II LO zyskało nowych partnerów do dalszej współpracy i kontaktów. To dodatkowa korzyść z wyjazdu i powód do radości.

"Obóz w Sátoraljaújhely był dla nas wszystkich niezapomnianym przeżyciem. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, dowiedzieliśmy się wiele o kulturze węgierskiej, nauczyliśmy się przydatnych zwrotów tamtejszego języka, a przy tym wspaniale się bawiliśmy. Chcielibyśmy bardzo podziękować naszym opiekunom - Małgorzacie Machnikowskiej i Konradowi Pcianowi za troskę i poświęcony nam czas. Pozdrawiamy również naszych przyjaciół ze szkół z Żywca, Przeworska i Przemyśla, a także wszystkie grupy Węgrów: z Budapesztu, Hajdúdorog, Egeru i Debreczyna, którzy razem z nami spędzili te piękne 6 dni. Nie możemy zapomnieć o organizatorze całego wydarzenia, jakim jest Fundacja im. Wacława Felczaka. Jesteśmy wdzięczni za możliwość wzięcia udziału w tak rozwijającym, wyjątkowym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że dzięki nawiązanym kontaktom i przyjaźniom podobne spotkania i inicjatywy będą miały miejsce częściej."

Sylwia Rysiowska

Aleksandra Dzido

Jakub Ścierzyński

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.