Uczeń II LO w Lubartowie laureatem Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!

Uczeń II LO w Lubartowie laureatem Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!_2
Galeria

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie ma ogromne powody do dumy.

Jakub Ścierzyński, uczeń klasy III g o profilu matematyczno-fizycznym, został laureatem  XX Olimpiady Lingwistyki Matematycznej organizowanej przez Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.  W finale krajowym z zadaniami konkursowymi zmierzyło się 66 uczniów. Jakub zajął II miejsce i będzie reprezentował Polskę na Olimpiadzie Międzynarodowej, która zostanie przeprowadzona w lipcu na Wyspie Man należącej do archipelagu Wysp Brytyjskich. W przygotowaniach do tego ważnego wydarzenia pomogą Kubie warsztaty treningowe dla reprezentacji Polski, które odbędą się w czerwcu.

Wyjazd na Olimpiadę będzie świetną okazją, aby poznać ludzi z całego świata – w poprzednich latach w zawodach uczestniczyli reprezentanci 34 państw, wśród których znajdują się m. in. Chiny czy USA.  Jak mówi Kuba: „Wrażenie robi sama świadomość, że jest się członkiem ośmioosobowej reprezentacji Polski. Zdobycie medalu na Olimpiadzie będzie raczej ciężkim zadaniem, bo zadania finału międzynarodowego to już zupełnie inny poziom, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. Przede wszystkim jednak liczę na to, że przeżyję wspaniałą przygodę”.

Gratulujemy Kubie tak dużego sukcesu i trzymamy kciuki za powodzenie na Olimpiadzie Międzynarodowej!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.