"Malta - kraina słońca" - spotkanie w II LO

Galeria

9 maja br. na platformie Teams odbyło się spotkanie edukacyjne pt. Malta - kraina słońca zorganizowane przez panią Katarzynę Płaszczewską, w którym uczestniczyły klasy 2a i 2d. Spotkanie poprowadziła pani Monika Chrząszcz, organizatorka wycieczek i rejsów na Maltę. Przez pewien czas mieszkała na Malcie i zdążyła poznać i odkryć jej piękno, którym podzieliła się z nami.

Swoją prezentację zaczęła od podstawowych informacji na temat Malty, takich jak powierzchnia państwa,  ludność, a przede wszystkim odniosła się do tytuły prezentacji czyli klimatu. Przedstawiła walory antropogeniczne Valetty barokowej stolicy kraju, gdzie większość zabytków znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jako że ludzie w Malcie są bardzo religijni, wyspa liczy ok. 365 kościołów. Jednymi z nich są kościół w Mosta z bogatą historią i Bazylika Ta Pinu na Gozo. Ponadto uczniowie poznali takie miejsca jak Zajazd Kastylijski, dawną stolica Malty - średniowieczną Mdinę,  Blue Grotto,  najwyższe klify Europy Południowej - klify Dingli  oraz atrakcje mniejszych wysepek: Gozo z Inland Sea - popularnym miejsce do nurkowania, Panwiami Solnymi czy pięknymi plażami oraz  Camino z Błękintą Laguną.

Ta śródziemnomorska wyspa okazała się również jednym z ulubionych miejsc dla filmowców. Na przykład Azure Window było planem filmowym dla Gry o Tron. Niestety w Dniu Kobiet w 2017 roku sztorm zabrał Lazurowe Okno na zawsze. Ponadto na Malcie kręcono takie filmy jak Troja, Gladiator czy Popeye, dla którego została specjalnie wybudowana wioska i można ją odwiedzać do dzisiaj. Na zakończenie uczniowie mogli poznać kilka z maltańskim plaż, m.in. Golden Bay - najbardziej zatłoczona plaża na Malcie, Paradise Bay, Ramla Bay - czerwona plaża, Ghdaira Bay i Xwejni Bay.

Pani Monika poprowadziła to spotkanie w sposób ciekawy, luźny i z pewnością bardzo zachęcający do odwiedzenia Malty. Dzięki pogadance przeplatanej  zdjęciami w słuchaczach zapłonęła miłość do tego kraju, który  miejmy nadzieję, jak najszybciej odwiedzą!

Zuzanna Tomasiak kl. 2d

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.