Podsumowanie I etapu Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW

Zakończył się I etap Akademii Przedsiębiorczości, programu edukacji ekonomicznej prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczniowie II LO, którzy od początku roku szkolnego uczestniczyli w cyklu wykładów z zakresu m. in. ekonomii, zarządzania czy finansów i rachunkowości, osiągnęli bardzo dobre wyniki z 8 testów obejmujących wiedzę z przedsiębiorczości.

Dwudziestu uczniów naszej szkoły uzyskało dyplomy ukończenia Akademii, a dziewięciu zakwalifikowało się do II etapu. Są to: Paweł Belcarz, Krzysztof Domiński (2a), Aleksandra Dzido, Bartosz Mierzwiński, Sylwia Rysiowska, Paweł Smyl, Jakub Ścierzyński (3g), Aleksandra Drozd, Joanna Krok (3j).

Dyplomy ukończenia Akademii uzyskali wyżej wymienieni uczniowie, oraz: Aleksandra Brynda, Aleksandra Piskorska, Bartłomiej Lemieszek, Joanna Żebrowska (3g), Katarzyna Abramik, Magdalena Różyk, Agata Ściseł, Julia Turowska, Anna Żebrowska (3j), Kinga Maciągiewicz (3i), Aleksandra Wierzchoń (2c).

II etap Akademii będzie polegał na przeprowadzeniu konkursu z zakresu przedsiębiorczości, a jego Laureaci uzyskają Indeks na Wydział Ekonomiczny SGGW. Zmagania konkursowe odbędą się 20 maja 2022 roku w siedzibie WE SGGW w Warszawie. W tym dniu odbędą się również Dni Otwarte uczelni, na które uczniowie  z II LO otrzymali zaproszenie.

Naszym finalistom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej części konkursu!

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.