IIC na wycieczce Warszawie

IIC na wycieczce Warszawie_2

13 kwietnia uczniowie klasy IIC wraz z kilkoma osobami z klasy IIID wybrali się na wycieczkę do Warszawy, aby odwiedzić Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a wieczorem uczestniczyć w spektaklu Teatru Narodowego.

Wyruszyliśmy o 8:00 rano. Opiekunami wycieczki byli Panowie Rafał Wrotkowski oraz Adam Sabat. Pierwszym przystankiem naszej podróży było Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które wywarło wielkie wrażenie na uczniach oraz pozwoliło głębiej poznać historię Żydów, mieszkających w Polsce na przestrzeni wieków. Potem zwiedziliśmy Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie mogliśmy przyjrzeć się grobom zmarłych żołnierzy i innych znanych osobistości, o których opowiedzieli nam opiekunowie. Była to niezwykła lekcja historii. Następnie otrzymaliśmy trochę czasu wolnego w galerii Złote Tarasy, gdzie mogliśmy zjeść ciepły posiłek i wypocząć. Ostatnią atrakcją dnia był spektakl „Kordian” w Teatrze Narodowym w reżyserii Jana Englerta. Przed wejściem na salę teatralną zwiedziliśmy jeszcze dokładnie budynek Teatru Narodowego. Po spektaklu udaliśmy się do autokaru i bezpiecznie wróciliśmy do Lubartowa oraz stęsknionych rodziców.

Nasza klasa świetnie bawiła się i uważa czas wycieczki za przyjemnie spędzony. Na pewno zapamiętamy z tego wyjazdu wiele historycznych faktów oraz cudowny spektakl w Teatrze Narodowym.

Ala Smyk, IIC

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.