I Powiatowy Konkurs „Temat dla młodego reportera” zorganizowany przez II LO w Lubartowie został rozstrzygnięty

Rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu

13 kwietnia br. w II LO w Lubartowie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom I Powiatowego Konkursu „Temat dla młodego reportera”. Konkurs skierowany był do uczniów klas 6-8 ze szkół podstawowych, którzy mieli za zadanie znaleźć ważny z ich perspektywy temat i przedstawić go w formie literackiej, plastycznej lub filmowej.

Nadesłane w obu kategoriach prace świadczą zarówno o wrażliwości młodych ludzi na problemy otaczającego ich świata, jak i o wysokiej kulturze słowa czy artystycznej wyobraźni.

Jury Konkursu w składzie: Agnieszka Opolska, Aleksandra Solarz, Justyna Świderska – Niedobit i Rafał Wrotkowski postanowiło nagrodzić następujące osoby:

w kategorii literackiej:

 • I miejsce Łucja Jabłońska z SP w Łucce za pracę p.t. „Tolerancja i akceptacja, czyli jak być dobrym człowiekiem”, nauczyciel – Ewa Budzyńska-Filipowicz
 • II miejsce Dorota Wójcik z SP w Wólce Rokickiej za pracę p.t. „Pieski los”, nauczyciel – Ewa Budzyńska-Filipowicz
 • III miejsce ex aequo

Wiktor Kowalski z SP nr 3 w Lubartowie za pracę p.t. „Podróże – moja pasja i sposób na życie”, nauczyciel – Agata Borzęcka;

Bartosz Guz z SP nr 3 w Lubartowie za pracę p.t. „Niesamowita historia (prawie) stuletniego klubu”, nauczyciel – Anna Machnio-Kasprowicz

w kategorii sztuki plastyczne:

 • I miejsce -Wiktoria Łukasiewicz z SP w Skrobowie za pracę p.t. „Solidarnie z Ukrainą”, nauczyciel – Dorota Szczuchniak
 • II miejsce - Antonina Borzęcka z SP nr 4 w Lubartowie za pracę p.t. „Dlaczego?”, nauczyciel – Anna Dudziak

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.