II LO upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (13.04.2022)_20

„I TYLKO PAMIĘĆ ZOSTAŁA PO TEJ KATYŃSKIEJ NOCY...” - takie motto przyświecało obchodom 82. rocznicy zbrodni katyńskiej i 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej zorganizowanym 13 kwietnia 2022 r. w II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej społeczność II LO w sposób podniosły i uroczysty uczciła pamięć prawie 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD na rozkaz sowieckich władz.

Dla naszej szkoły rocznica zbrodni katyńskiej ma szczególne znaczenie, ponieważ II LO uczestniczy w programie edukacyjnym „Katyń... ocalić od zapomnienia", który został zainicjowany w 2008 roku i polega na uczczeniu pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywróceniu ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Jeden DĄB to jedno Nazwisko. Dąb, który w opiece ma społeczność uczniowska II Liceum Ogólnokształcącego, upamiętnia mieszkańca Lubartowa, kapitana Wacława Lalkę. Jego postać jest nam bliska, gdyż urodził się w Lubartowie i był uczniem humanistycznego Gimnazjum Jana Kurtza, które mieściło się w budynku II LO przy ulicy Lubelskiej. Wacław Lalka został zamordowany strzałem w tył głowy w Lesie Katyńskim w kwietniu 1940 roku.

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w II LO rozpoczęła przemówieniem  Dyrektor szkoły, pani Halina Zdunek, która przywitała zaproszonych na tę uroczystość gości: pana Tadeusza Małyskę, Zastępcę Burmistrza Miasta Lubartów, panią Barbarę Wanat, Naczelnik Wydziału Oświaty UM  Lubartów oraz przedstawicieli Rady Rodziców, panią Urszulę Skrzypiec oraz pana Roberta Komorowskiego.

Do tragicznych wydarzeń z 1940 roku przenieśli zgromadzonych artyści z naszego liceum, którzy w słowno-muzycznym spektaklu przywołali zbiorowej pamięci również nazwiska oficerów związanych z naszą Małą Ojczyzną. Po uroczystej akademii zaproszeni goście oraz  uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Dębem Pamięci, który został zasadzony dla upamiętnienia Wacława Lalki. Delegacja uczniów II LO udała się również na cmentarz parafialny, aby złożyć  kwiaty i zapalić znicze na grobie rodziny Lalków, czyli symbolicznym miejscu pochówku zamordowanego w Katyniu kpt. Wacława Lalki.

Prawda o Katyniu, wy­eliminowana ze szkół i książek, przetrwa­ła w polskim społeczeństwie. Mimo iż władze Związku Radzieckiego dopiero w 1990 r. przyznały, że odpowiedzialność za wymordowanie polskich jeńców wojennych w Lesie Katyńskim ponosi kierownictwo NKWD, to Polacy rozproszeni po świecie docierali do świadków i dokumentów, zbierali z okruchów pamięci wiedzę o ofiarach i sprawcach mordu katyńskiego. I po wielu latach przywrócili Polakom i światu prawdę o Katyniu.

Dwie tragiczne rocznice – zbrodni katyńskiej z 1940 roku oraz katastrofy smoleńskiej z 2010 roku – od kilku lat łączą Polaków, którzy poprzez wspólne spotkania, modlitwę, marsze i różnego rodzaju uroczystości upamiętniają ich szczególną ofiarę.

My również chcemy zachować pamięć o żołnierzach, polskiej inteligencji, lekarzach, naukowcach, artystach, duchownych i dyplomatach, skrytobójczo zamordowanych strzałem w tył głowy w 1940 r. w Katyniu. Chcemy zachować i pielęgnować pamięć o tych, którzy zmierzali na uroczystości katyńskie dwanaście lat temu i zginęli w katastrofie smoleńskiej. Poznawanie i odkrywanie prawdy to nasz moralny obowiązek wobec tysięcy Polaków w bestialski sposób pomordowanych na Wschodzie. To również droga do określenia pełni naszego człowieczeństwa.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów II LO w Lubartowie została przygotowana przez panią Barbarę Kukier, pana Pawła Pasikowskiego i pana Rafała Wrotkowskiego.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.