Sukces ucznia II LO w Olimpiadzie Solidarności

II LO ma powód do dumy - Wiktor Jabłoński, uczeń klasy III i, zakwalifikował się do  ogólnopolskiego finału „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”. Wiktor znalazł się wśród trojga najlepszych uczniów z Lubelszczyzny i będzie reprezentował województwo lubelskie w ogólnopolskim finale Olimpiady.

W pierwszej kolejności zwycięzcy wojewódzkich etapów udadzą się na studyjną wizytę, która planowana jest w Gdańsku w dniach 25-28 kwietnia 2022 roku. Podczas kilkudniowego spotkania uczniowie z 16 województw wezmą udział w zajęciach warsztatowych z dziennikarzami, będą zdobywać umiejętnościami posługiwania się kamerą i mikrofonem oraz zwiedzą miasto Gdańsk i muzea – w tym Muzeum Solidarności. Młodzi pasjonaci historii wezmą również udział w spotkaniu z  uczestnikiem wydarzeń sierpnia 1980, który podzieli się swoimi wspomnieniami ze strajków sierpniowych i odpowie na pytania młodzieży. Warto również dodać, że studyjna wizyta jest organizowana w atrakcyjnym hotelu położonym tuż nad morzem.

Następnym etapem Olimpiady będą już zmagania poszczególnych reprezentacji w finale, który odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2022 roku w Sieradzu. Na tym etapie uczniowie będą musieli nie tylko popisać się gruntowną wiedzą z zakresu najnowszej historii Polski, ale też przygotować w atrakcyjnej formie wystąpienie na jeden z poniższych tematów:

 1. Znaczenie i specyfika fenomenu Solidarności i jej oddźwięk w literaturze i sztuce.
 2. Solidarność jako wartość budująca narody – na wybranych 3 przykładach z Polski i świata.
 3. Obywatel PRL. Życie oficjalne i życie prywatne w Polsce lat 70. i 80.

Opiekunami Wiktora są nauczyciele historii i wos-u w II LO, pani Barbara Kukier i pan Adam Sabat.

Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy Wiktorowi powodzenia w finale Olimpiady.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.