Rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu „Temat dla młodego reportera”

Za nami I edycja powiatowego konkursu dla młodych reporterów, którzy mieli za zadanie znaleźć ważny z ich perspektywy temat i przedstawić go w formie literackiej, plastycznej lub filmowej.  Konkurs skierowany był do uczniów klas 6-8 ze szkół podstawowych, którzy  mogli  opowiedzieć o tym, co ich interesuje, ciekawi albo niepokoi.

Jury Konkursu w składzie: Agnieszka Opolska, Aleksandra Solarz, Justyna Świderska – Niedobit i Rafał Wrotkowski postanowiło nagrodzić następujące osoby:

w kategorii literackiej:

 • I miejsce Łucja Jabłońska „Tolerancja i akceptacja, czyli jak być dobrym człowiekiem” SP w Łucce, nauczyciel – Ewa Budzyńska-Filipowicz
 • II miejsce Dorota Wójcik „Pieski los” SP w Wólce Rokickiej, nauczyciel – Ewa Budzyńska-Filipowicz
 • III miejsce ex aequo

    Wiktor Kowalski „Podróże – moja pasja i sposób na życie”, SP nr 3 w Lubartowie, nauczyciel – Agata Borzęcka;

    Bartosz Guz „Niesamowita historia (prawie) stuletniego klubu” SP nr 3 w Lubartowie, nauczyciel – Anna Machnio-Kasprowicz

w kategorii sztuki plastyczne:

 • I miejsce - Wiktoria Łukasiewicz „Solidarnie z Ukrainą”, SP w Skrobowie, nauczyciel – Dorota Szczuchniak
 • II miejsce - Antonina Borzęcka „Dlaczego?” SP nr 4 w Lubartowie, nauczyciel – Anna Dudziak

Gratulujemy!

Wszystkich nagrodzonych oraz ich opiekunów zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się dnia 13 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 9.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.